Home Artikelen Wat willen de lijsttrekkers van asap en AKKUraatd komend jaar?

Van 29 mei tot en met 3 juni zijn de stembussen voor de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad (USR) open. Dit jaar is Isabelle Kik de nummer een van AKKUraatd en staat Marie-Sophie Simon bovenaan de lijst voor asap. Aan de hand van zes stellingen lichten ze de plannen van hun partij voor komend jaar toe.

De strijd om de acht beschikbare zetels in de USR, het centrale medezeggenschapsorgaan voor Radboudstudenten, gaat ook dit jaar weer tussen studentenpartijen asap en AKKUraatd. Voor asap voert derdejaarsstudent Computing Science Marie-Sophie Simon als eerste international ooit de lijst aan. De Duitse raakte hiertoe gemotiveerd door haar bestuursjaar als voorzitter van studievereniging Thalia: ‘Ik hoorde tijdens gesprekken met de Facultaire Studentenraad zoveel dingen die  konden worden veranderd.’ Hiervoor wil ze zich inzetten namens haar partij, die haar benaderde om het voortouw te nemen in de campagne. 

AKKUraatdlijstrekker Isabelle Kik heeft al ervaring in de studentenmedezeggenschap. Afgelopen jaar zat de masterstudent Staats- en Bestuursrecht in de Facultaire Studentenraad (FSR). ‘Komend jaar wil ik uit de rechtenbubbel stappen en de kritische stem van de medezeggenschap naar het universiteitsbestuur laten horen’, vertelt ze. In de FSR bereikte ze niet zoveel als ze had gehoopt, dus wil ze komend jaar op centraal niveau invloed uitoefenen namens AKKUraatd. Ook zij werd gevraagd om lijsttrekker te worden. Wat zij en haar concurrent Simon precies willen doen in de USR, bespreken ze aan de hand van zes stellingen over grote thema’s voor de medezeggenschap. 

Post-coronaonderwijs

Na de coronacrisis moet het onderwijs aan de RU weer zoveel mogelijk naar de oude situatie

Simon: ‘Wij zouden graag zien dat het oude offline met het nieuwe online onderwijs wordt gecombineerd. Dat levert het voordeel van meer flexibiliteit. Mensen met ADD hebben me bijvoorbeeld verteld dat opgenomen colleges heel fijn voor hen zijn omdat ze dan elke twintig minuten even een pauze kunnen nemen.’ 

‘Een combinatie van offline en online onderwijs levert het voordeel van flexibiliteit.’

Kik: ‘AKKUraatd is al jaren voorstander van online onderwijs. We moeten de leerprocessen en ontwikkelingen over techniek van het afgelopen jaar dan ook niet vergeten. Wie had een jaar geleden bijvoorbeeld een breakout room in Zoom kunnen opstarten? Het is daarom achterhaald om te zeggen dat alle lessen fysiek moeten plaatsvinden.’ 

Simon: ‘Aan de andere kant heeft onderwijs op de campus ook pluspunten. Daar is verbinding tussen studenten en de universiteit. Online onderwijs zou het dus niet moeten vervangen, maar zou een toevoeging moeten zijn.’

Kik: ‘Wij vinden wel dat een college met vierhonderd rechtenstudenten via een livestream of opname kan worden uitgezonden. Dat is fysiek immers niet interactiever is dan wanneer het thuis wordt gekeken. Voor kleinere colleges, zoals werkgroepen, is het wel weer voordelig om ze fysiek te laten plaatshebben.’ 

Sociale veiligheid

Het verbeteren van sociale veiligheid heeft hoge urgentie en moet zo snel mogelijk gebeuren.

Simon: ‘De universiteit zou zo snel mogelijk moeten starten met het in kaart brengen van  problemen rondom sociale veiligheid. We weten namelijk uit onderzoek dat één op de vijf vrouwen in Nederland een slachtoffer is geweest van seksuele intimidatie, maar dat komt niet overeen met de weinige klachten die binnenkomen.’

Kik: ‘Naast onderzoek is een culturele verandering nodig. Als studentenvertegenwoordigers in de USR moeten we daar kort op zitten. We moeten ons daarbij focussen op inclusiviteit. Als je je namelijk onveilig voelt, voel je je uitgesloten of niet gezien. De RU is afgelopen jaar het katholieke predicaat verloren waardoor ze nu op zoek is naar een nieuwe identiteit.

Veiligheid zou hierin een grote rol moeten spelen en mogelijk een van de pijlers moeten worden. Als iedereen zich veilig voelt, kan iedereen zich immers onderdeel voelen van de Radboudgemeenschap.’

Simon: ‘Veel van de studenten aan de RU denken nog dat zaken als racisme en seksisme hier niet voorkomen, maar dat is wel het geval. Het is daarom belangrijk om bewustzijn te creëren en mensen te leren hoe ze kunnen ingrijpen in geval dat nodig is.’

Duurzaamheid

De RU heeft de plicht om studenten hun ecologische voetafdruk te laten verminderen. 

Simon: ‘De RU heeft de verantwoordelijkheid om bewustzijn te creëren en duurzaamheid toegankelijk te maken, maar de student moet nog wel keuzevrijheid hebben. Het bewustzijn kan de universiteit vormen door informatie te verschaffen door middel van bijvoorbeeld duurzaamheidscursussen en -minoren in het curriculum. De eerste stap is dat alle studenten de mogelijkheid hebben om te leren over duurzaamheid.’ 

Kik: ‘Ik ben het ermee eens dat studenten nergens verplicht toe moeten worden. Het is echter wel belangrijk dat universiteit bewustzijn bijbrengt door bijvoorbeeld plantaardig voedsel te promoten. Alhoewel er volgens AKKUraatd dus altijd meer moet worden gedaan aan duurzaamheid, zie ik over de hele campus al dat de universiteit haar verantwoordelijkheid neemt. Het nieuwe Maria Montessorigebouw is bijvoorbeeld geheel energieneutraal.’ 

‘Het is belangrijk dat de universiteit bewustzijn bijbrengt door bijvoorbeeld plantaardig voedsel te promoten.’

Simon: ‘De RU heeft hierin ook een voorbeeldfunctie in op de campus. Meer fietsparkeerplekken maken het aantrekkelijker om met de fiets te komen en nieuwe gebouwen kunnen met circulaire materialen worden gemaakt. We willen dat het universiteitsbestuur onderzoek gaat doen naar zulke opties. Over het algemeen vind ik dat ze al wel haar verantwoordelijkheid neemt.’ 

Studentenwelzijn

Het eerste probleem dat moet worden opgelost in de welzijnscrisis is de zichtbaarheid van de hulp die de universiteit biedt. 

Kik: ‘Dat is een van de prioriteiten van het komende jaar. Het is heel belangrijk dat studenten die hulp nodig hebben, weten wat er voor hen kan worden gedaan door de universiteit. Nu is het op de website van de universiteit nog moeilijk om op de gewenste pagina uit te komen. Komend jaar wil ik daarom echt gaan voor een speciale, makkelijk toegankelijke webpagina waar je alle hulp kan vinden.’

Simon: ‘Het stigma moet ook weg. In mijn eerste jaar wist ik bijvoorbeeld niet dat je ook bij je studieadviseur terecht kon met persoonlijk problemen. Het doel op zich moet echter niet het vergroten van de zichtbaarheid zijn, aangezien het een middel is, maar dat studenten zich goed voelen.

Dat doe je door stressfactoren te verminderen door middel van bijvoorbeeld een BSA-verlaging in coronatijd. Daarnaast moet het zorgsysteem worden verbeterd door bijvoorbeeld de wachttijden bij de studentenpsychologen korter te maken. Dit kan door intakegesprekken sneller in te plannen, waarna studenten de juiste hulp krijgen aangeboden. Als derde punt moet dan ook de zichtbaarheid van deze hulp worden vergroot.’ 

Kik: ‘Naast het aanbieden van zorg zou de universiteit studenten moeten helpen om mentale problemen te voorkomen. Het is namelijk goed voor je welzijn om bijvoorbeeld een lunchwandeling te maken of de workouts van Radboud Sports te doen.’ 

Werkdruk docenten

Het is onvermijdelijk dat universitair docenten tijdelijk kampen met een te hoge werkdruk vanwege de weinige investeringen vanuit Den Haag.

Kik: ‘Dat is een moeilijke stelling voor een student, maar ik denk dat het probleem van de werkdruk studenten ook aan gaat. Docenten die naast het onderwijs nog ontzettend veel andere taken op zich nemen, kunnen minder tijd in ons investeren. We moeten echter niet vergeten dat de universiteit een ondernemingsraad heeft die zich inzet voor de belangen van de docenten. Wij representeren daarentegen de studenten. De werkdruk verhogen is nooit onze bedoeling, maar als we van studenten horen dat ze kleinere werkgroepen willen, dan vragen we daarnaar. ’

‘De werkdruk verhogen is nooit onze bedoeling, maar als we van studenten horen dat ze kleinere werkgroepen willen, dan vragen we daarnaar. ’

Simon: ‘Daar ben ik het zeker mee eens. We willen wel graag helpen, maar zijn studentenvertegenwoordigers. We weten niet wat werkt voor de docenten. Kortom, we helpen ze graag, maar we kunnen ze geen kennis geven. Waar wij als USR wel voor kunnen pleiten is een herevaluatie van de taken van de docenten. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat student-assistenten taken kunnen overnemen, zodat de docenten zich beter kunnen focussen op het onderwijs.’

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Een universitaire opleiding is geen beroepsonderwijs en de universiteit heeft daarom niet de verantwoordelijkheid om studenten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Kik: ‘Ik ben het niet eens met deze stelling. Ik vind dat de RU verantwoordelijk is voor het helpen van het vinden van bijvoorbeeld een goede stageplek. Bovendien zou de Career Service niet moeten ophouden nadat studenten zijn afgestudeerd. Veel studenten tasten dan nog in het duister en weten niet wat ze moeten doen als ze eenmaal ze hun studie hebben afgerond.’

Simon: ‘Ik vind ook dat de RU meer verantwoordelijkheid moet nemen om studenten hun juiste carrièrepad te laten vinden. Dit kan de universiteit doen door een alumninetwerk op te zetten, carrièredagen te houden en stages onderdeel te maken van het curriculum. Daarnaast kan er ook begeleiding worden geboden om goed op een carrièrepad te komen door cursussen aan te bieden over hoe je een goede motivatiebrief of cv schrijft. Er zijn namelijk tegenwoordig veel studenten aan de universiteit en slechts een klein deel eindigt in het onderzoeksveld.’

‘Op dit moment spelen studieverenigingen een grote rol in de voorbereiding op de arbeidsmarkt omdat de universiteit dat te weinig doet.’

Kik: ‘Op dit moment spelen studieverenigingen een grote rol in de voorbereiding op de arbeidsmarkt omdat de universiteit dat te weinig doet. Niet alle studenten zijn aangesloten bij een studievereniging, maar wel bij de universiteit. Zij zou deze taak dus op zich moeten nemen.’

Persoonlijke pijlers

De lijsttrekkers van de studentenpartijen zijn het over veel thema’s met elkaar eens, maar wat zijn voor hen persoonlijk de voornaamste doelen? Simon voelt zich een voorvechter voor de internationale studenten: ‘Ik wil het makkelijker maken voor hen om een actieve rol te hebben binnen de universiteit.’ Ze wil aan deze groep laten zien dat je ook als internationale student dingen kan doen en bereiken aan de RU. Haar tweede focuspunt is het waarmaken van asaps ideeën rondom studentenwelzijn. 

Studentenwelzijn is ook het belangrijkst onderwerp voor Kik, de lijsttrekker van AKKUraatd. Met name het verlagen van stress is een van haar belangrijkste punten en ze wil zich dan ook focussen op de afschaffing van het BSA, waar ook het partijprogramma uitgebreid mee begint. Daarnaast wil ze ervoor zorgen dat de studenten meer binding voelen met de universiteit. ‘We kunnen bijvoorbeeld veel activiteiten voor ze organiseren op de campus’, vertelt ze. 

Beiden geven aan graag goed samen te willen werken komend jaar. Het jaar willen ze beginnen met openheid en transparantie binnen de USR, waarmee in het verleden nog weleens problemen waren. ‘Of we het nou eens zijn of niet, laten we goed blijven communiceren’, besluit Simon. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen