Home Artikelen ‘We hopen dat meer studenten vanuit het westen hier naartoe komen.’

‘We hopen dat meer studenten vanuit het westen hier naartoe komen.’

door Jochem Bodewes and Naomi Habashy

Afgelopen week maakten de Radboud Universiteit (RU) en de Universiteit Maastricht (UM) bekend te gaan samenwerken. Volgens rector magnificus Han van Krieken (RU) gaat dit veel wederzijdse voordelen opleveren. ‘We hopen dat meer studenten vanuit het westen van het land hier naartoe komen.’


Het eerste voornemen van de samenwerking is het vormgeven van de gezamenlijke opleidingen biotechnologie, technische natuurkunde en een MBA voor zorgpersoneel. Waarom richten jullie je zo specifiek op deze opleidingen?

‘Deze opleidingen kwamen naar voren toen we aan decanen en onderwijsdirecteuren vroegen of er thema’s waren waar gezamenlijk iets in kon worden gedaan. Zo’n samenwerking kan immers pas iets worden wanneer onderzoekers en docenten er graag mee aan de slag willen.’

Wat bracht beide universiteiten volgens deze medewerkers samen op dit gebied?

‘De bètadecanen van de twee universiteiten hadden al wat vaker contact en op de campus in Venlo, waar de samenwerking gedeeltelijk vorm zal krijgen, is veel bedrijfsleven rondom biotechnologie. Zo waren de technische opleidingen een aardig voor de hand liggende. Daarnaast zagen de decanen van de faculteiten Geneeskunde en Managementwetenschappen dat er in onze regio een behoefte is aan hun visie op organisatie en het besturen van zorginstellingen. Ook het Maastricht Universitair Medisch Centrum was geïnteresseerd in een MBA-opleiding voor zorgpersoneel en heeft daar bovendien ervaring in.’

Op welke gebied kan de RU leren van de UM?

‘De UM is al langere tijd bezig met de internationalisering van hun onderwijs. Ik hoor van de internationale studentengemeenschap in Nijmegen dat ze zich nog niet voldoende kunnen ontplooien. Ze lopen soms tegen barrières waar ze in Maastricht al veel langer ervaring mee hebben. Dat leidt er daar bijvoorbeeld toe dat internationale studenten veel makkelijker lid worden van een studentenvereniging. Van hun omgang met internationale studenten kunnen we veel leren.’

Welke meerwaarde ziet de UM in de samenwerking?

‘Naast de plannen die ik eerder noemde, zien we ook mogelijkheden voor een samenwerking tussen de Radboud Docentenacademie en de UM. Maastricht heeft nu nog niet zo’n opleiding, terwijl juist daar ook een grote behoefte is aan academisch opgeleide leerkrachten. Daar kunnen wij iets in betekenen.’

Wat voor rol speelt de ligging van beide universiteiten in deze samenwerking?

‘In zowel Gelderland als Limburg zijn er gebieden waar sprake is van economische krimp. De campus in Venlo is een interessante plek waar onderwijs kan worden aangeboden dat aansluit bij het bedrijfsleven dat daar is gevestigd. Daarnaast zien we dat studenten uit onze regio naar de Randstad gaan. Door gezamenlijk het aanbod op elkaar af te stemmen en op die manier interessanter te maken, hopen we dat studenten vanuit het westen van het land juist hier naartoe komen.’

Tot op welke hoogte staat de RU open voor samenwerking? Zou er op termijn en fusie mogelijk zijn?

‘Er is geen sprake van een fusie. De samenwerking met Maastricht is ook niet exclusief. We hebben altijd samenwerkingen tussen wetenschappers van over de hele wereld willen stimuleren. Met de UM zien we echter een aantal extra kansen. Als we er als college energie in stoppen, kan de samenwerking voor docenten, het onderzoek en uiteindelijk ook de studenten een echte meerwaarde hebben.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen