Home Artikelen Weblecturebeleid faculteiten loopt ook komend jaar uiteen

Weblecturebeleid faculteiten loopt ook komend jaar uiteen

Vlak voor je tentamen alle hoorcolleges nog een keertje terugkijken? Ook in 2023-2024 kan dat, althans, aan de meeste faculteiten. Dat blijkt uit een rondgang van ANS.

Ook het komende collegejaar worden aan de meeste faculteiten van de Radboud Universiteit (RU) hoorcolleges opgenomen en in de weken voor de tentamens op Brightspace als weblecture beschikbaar gesteld. Van werkgroepen en colleges van mastervakken worden doorgaans geen opnames gemaakt. De Faculteit der Letteren (FdL) hanteert een afwijkend beleid: daar worden in principe geen colleges opgenomen.

Extra hulp

De weblectures zijn niet bedoeld als vervanging voor fysieke aanwezigheid bij hoorcolleges. Integendeel zelfs, schrijft het bestuur van de Faculteit der Managementwetenschappen (FdM) in een nieuwsbrief aan haar studenten: ‘We zien ook dat de opkomst in de hoorcolleges nog erg laag is […]. We hebben ons doel dus nog niet bereikt: actieve aanwezigheid van studenten in hoor- en werkcolleges.’ Het gaat bij de weblectures enkel om extra hulp bij het leren en daarom komen ze pas een à twee weken voor het tentamen online.

Het bestuur van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR) onderschrijft dit. Ook daar worden alle hoorcolleges in de bachelor opgenomen en twee weken voor het tentamen beschikbaar gesteld als weblectures. Die ‘zijn bedoeld als steun voor studenten die colleges moeten missen of als extra hulp bij de voorbereiding op het tentamen’, schrijft de faculteit in een nieuwsbrief aan haar studenten. 

Op sommige faculteiten krijgen bepaalde groepen studenten de opnames al eerder te zien. Zo vertelt Marnix Snel, onderwijsdirecteur van de Faculteit der Rechtswetenschappen, dat deeltijdstudenten en bepaalde groepen andere studenten, zoals studenten die aan topsport doen, het hele jaar door toegang tot de weblectures hebben. Voor overige studenten is dat, net als bij FFTR, pas twee weken voor het tentamen het geval.

Aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) worden opnames van colleges in principe binnen één week na het college beschikbaar gesteld, eerder dan aan andere faculteiten dus. Wel ziet het faculteitsbestuur dat de weblectures veel gebruikt worden in de periode voor de tentamens, vertelt Nicolo de Groot, vicedecaan onderwijs bij FNWI. 

Colleges van methodologiecursussen worden aan de Faculteit der Managementwetenschappen zo snel mogelijk online gezet, schrijft het faculteitsbestuur. Van de hoorcolleges van deze cursussen worden altijd opnames gemaakt, als ‘het past in het didactische ontwerp’. ‘Hiermee sluiten we aan bij opmerkingen in de evaluaties dat studenten vooral in deze cursussen de opnames graag meteen gebruiken bij het oefenen van de vaardigheden’, aldus de faculteit.

Uitzonderingen

Rob van Lier, vicedecaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), laat weten dat er op zijn faculteit geen algemeen beleid bestaat ten aanzien van weblectures. ‘Binnen de verschillende opleidingen aan FSW zijn er verschillende behoeften en wensen. De faculteit wil daarom graag de ruimte open houden om hier individuele keuzes in te maken, in principe op cursusniveau’, aldus Van Lier.

Grote uitzondering vormt de Faculteit der Letteren. Daar worden ‘doorgaans geen colleges opgenomen’, schrijft Harm Kaal, vicedecaan onderwijs van FdL. ‘We hechten grote didactische waarde aan persoonlijke interactie tussen studenten en docenten en studenten onderling in ons onderwijs op de campus. Alleen in bijzondere omstandigheden, zoals een staking in het openbaar vervoer, worden colleges opgenomen.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen