Home Medewerkers ANS

Medewerkers ANS

door Redactie

Algemeen Nijmeegs Studentenblad
Heyendaalseweg 141 6525 AJ Nijmegen E-mail: redactie@ans-online.nl

Zesendertigste jaargang

Oplage 4.500 stuks

Hoofdredactie Simon Swelsen en Delphine Broasca
Redactie Thijs Meeuwisse, Jip Meijers, Gian Oerlemans, Loïs Verkooijen

Ontwerp blad Marloes de Laat en Roel Vaessen
Ontwerp site Keizer Karel Webdesign Nijmegen
Lay-out Simon Swelsen

Uitgave, advertentieacquisitie en abonnementen Stichting MultiMedia
Voorzitter Tuana Öztürk
Secretaris Begüm Çilsal
Penningmeester Melisa Kurt
Druk Flevodruk Harlingen BV