Home Medewerkers ANS

Medewerkers ANS

door Redactie

Algemeen Nijmeegs Studentenblad
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen
E-mail: redactie@ans-online.nl

Negenendertigste jaargang

Oplage 1.200 stuks

Redactie Jet Bierkens, Franka Kramers, Stijn Lintsen, Victor Rikmenspoel en Donna Roukens

Uitgave, advertentieacquisitie en abonnementen Stichting MultiMedia
Voorzitter Khalid Abouzia
Secretaris Sem Wilbers
Druk Flevodruk Harlingen BV