Home Medewerkers ANS

Medewerkers ANS

door Redactie

Algemeen Nijmeegs Studentenblad
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen
E-mail: redactie@ans-online.nl

Zevenendertigste jaargang

Oplage 4.500 stuks

Hoofdredactie Sophia van Engelshoven en Philip Schröder
Redactie Marieke van Ruiten, Tom Steenblok, Michelle Tang, Claire Vaessen 

Uitgave, advertentieacquisitie en abonnementen Stichting MultiMedia
Voorzitter Tuana Öztürk
Secretaris Begüm Çilsal
Penningmeester Melisa Kurt
Druk Flevodruk Harlingen BV