Home Medewerkers ANS

Medewerkers ANS

door Redactie

Algemeen Nijmeegs Studentenblad
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen
E-mail: redactie@ans-online.nl

Zevenendertigste jaargang

Oplage 4.500 stuks

Hoofdredactie Sophia van Engelshoven en Philip Schröder
Redactie Vera Joosten, Marieke van Ruiten, Tom Steenblok, Michelle Tang, Claire Vaessen 

Uitgave, advertentieacquisitie en abonnementen Stichting MultiMedia
Voorzitter Khalid Abouzia
Secretaris Sem Wilbers
Penningmeester Yunus Sahin
Druk Flevodruk Harlingen BV