Home Medewerkers ANS

Medewerkers ANS

door Redactie

Algemeen Nijmeegs Studentenblad
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen
E-mail: redactie@ans-online.nl

Achtendertigste jaargang

Oplage 4.500 stuks

Hoofdredacteur Gijs Wortelboer
Redactie Rivke van Collem, Lies Heijs, Maan Heijthuijsen, Isis Okker, Mirthe Tetsch  

Uitgave, advertentieacquisitie en abonnementen Stichting MultiMedia
Voorzitter Khalid Abouzia
Secretaris Sem Wilbers
Penningmeester Yunus Sahin
Druk Flevodruk Harlingen BV