Home CultuurANS bezocht ANS bezocht: Interactief interview met Emile Roemer

ANS bezocht: Interactief interview met Emile Roemer

door Redactie

In de weken voor de Tweede Kamerverkiezingen trekken de lijsttrekkers van alle politieke partijen stad en land af om stemmen voor hun partij te winnen. Afgelopen maandagavond streek SP-fractievoorzitter en -lijsttrekker Emile Roemer neer op de campus van de Radboud Universiteit voor een interactief interview met ANS en ismus. ANS, ismus en het publiek ondervroegen de goedlachse politicus over onder meer de plannen van de SP, de staat van de Nederlandse maatschappij en de politieke toekomst van Roemer en de SP na 15 maart.

Tekst: Tom Plaum
Foto’s: Pia Rademacher

Emile 2College van professor Roemer
SP 2 in het Spinozagebouw is vanavond voor SP-leider Emile Roemer het decor van campagne voeren. De grote collegezaal is voor minder dan de helft gevuld, maar de studenten die de weg ernaar hebben gevonden zijn benieuwd naar het verhaal dat de politicus te vertellen heeft. Na een kort openingswoord van de gespreksleiders treedt Roemer naar voren. Het korte college dat de politicus geeft gaat over het belang van de aankomende verkiezingen. ‘De meeste kiezers zijn niet meer honkvast, maar ze moeten een heldere keuze kunnen maken’, constateert Roemer. Al snel in zijn monoloog noemt hij een van de partijen waarmee de SP sowieso niet mee gaat samenwerken, namelijk de VVD. Volgens de partijleider van de SP verschillen beide partijen ideologisch dusdanig van elkaar dat een samenwerking nooit zal werken. ‘Wij willen de zorg bijvoorbeeld terughalen naar de overheid, terwijl de VVD het over wil laten aan de markt’, geeft Roemer als voorbeeld. 

Ondervraging
Na het college start het interactieve interview. De twee gespreksleiders stellen vragen aan de politicus, waarop het publiek aan kan haken met hun eigen vragen, gerelateerd aan het onderwerp. Deze kans laten veel mensen niet liggen. Het publiek sparde met Roemer op veel uiteenlopende onderwerpen. Studenten en democratisering van de universiteiten, het integratiebeleid, de hoogte van de AOW-leeftijd en het aanpakken van krimpregio’s waren enkele kwesties waar de leden in het publiek de politicus aan de tand voelden. Het laat zien dat de toeschouwers zich wel degelijk druk maken over de politiek en hoe een partij als de SP bepaalde problemen wil aanpakken.

Fel van leer
Partijleiders van oppositiepartijen willen nogal eens fel uit de hoek komen en klare taal spreken. Tijdens het interactieve interview laat Roemer ook bij vlagen deze kant van hem zien. Tijdens het interview komen referenda ook aan bod. Roemer geeft aan dat de SP voor een correctief referendum is. Als tegenvraag wordt gesteld dat een referendum de besluitsvorming van een regering kan belemmeren en wordt er gewezen op het Oekraïne-referendum. Dit referendum heeft Rutte II wel in een lastige positie gebracht, stelt een gespreksleider. ‘Dat heeft Rutte zelf gedaan!’, reageert Roemer fel en ietwat geïrriteerd, om vervolgens een sneer naar het huidige kabinet te geven. ‘Een jaar later heeft Rutte nog steeds geen oplossing!’ Blijkbaar zit het Oekraïne-referendum diep bij Roemer.

Emile 5Ideale coalitie
Gelukkig is de politicus niet alleen fel of rationeel over de passerende onderwerpen. Af en toe krijgt Roemer de lachers om zijn hand. Als hem wordt gevraagd hoe zijn ideale coalitie eruit ziet, zegt hij lachend: ‘Een coalitie met alleen de SP natuurlijk!’. Vervolgens geeft de SP-leider wel serieus antwoord op de vraag en ziet hij een coalitie voor zich met de partijen die ideologisch het dichtst bij zijn partij liggen. Volgens hem zijn dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Enig realiteitszin is Roemer niet vreemd, want hij weet dat de kans klein is dat deze drie partijen een meerderheid in de Kamer zullen krijgen. ‘Dan moet je kijken naar een links-middenkabinet met D66 en CDA’, vervolgt hij. Daarbij wil de SP wel concessies doen, maar dat moet niet uit de hand lopen. ‘Je moet inderdaad wel water bij de wijn doen, maar de wijn moet nog wel te drinken zijn.’ Een eventuele gedoogconstructie is voor Roemer geen optie, omdat je volgens hem als partij eventuele idealen moet laten varen. Dat ziet Roemer allerminst zitten.

Emile 4Wel of geen premier?
Na bijna twee uur vragen beantwoorden krijgt Roemer als laatste vraag de meest voor de hand liggende voorgeschoteld: ‘Als de SP de grootste wordt, wilt u dan premier worden?’ Roemer is lichtjes gepikeerd als hij deze vraag beantwoordt. ‘Daar komen die vragen weer, ik ga ze eens een keer niet beantwoorden.’ Het gaat hem niet om het poppetje, maar om wat er achter het poppetje zit. ‘Geert Wilders is een mooi poppetje, maar er zit helemaal niks achter.’ Volgens Roemer heeft de SP wel een goed plan, maar hoeft hij niet degene te zijn die de coalitie zal leiden. ‘Ik ga daar waar ik nodig ben. Mocht de SP in mij de juiste premier zien, dan neem ik die verantwoordelijkheid op me. Als ze vinden dat ik nodig ben in de Tweede Kamer, dan blijf ik net zo lief fractievoorzitter.’ Met deze woorden sluit Roemer het interactieve interview af en neemt hij een luid applaus van het publiek in ontvangst. Of hij een paar zieltjes bij deze lezing heeft gewonnen, is nog even afwachten. De campagne is nog maar net begonnen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen