Home Artikelen Je Goed Recht: Mag je verhuurder je borg inhouden?

Je Goed Recht: Mag je verhuurder je borg inhouden?

door Jelmer Meerdink

Van huisjesmelkers tot illegaal downloaden en van stagevergoedingen tot het DUO. Studenten komen het recht overal tegen. Op ANS-Online geeft Rechtswinkel Nijmegen-Oost maandelijks uitleg over juridische zaken waar studenten mee te maken krijgen. Deze keer: terugbetaling van de borg door de verhuurder.


Het is voor een student niet altijd makkelijk om rond te komen: biertjes in de kroeg, dure studieboeken en de veel te hoge kamerhuur moeten betaald worden. Wanneer je na jaren studeren je kamer eindelijk verlaat als trotse afgestudeerde of wanneer je besluit voor een ander optrekje te gaan, is het wel zo prettig om de eerder betaalde borg terug te krijgen van de verhuurder. In bepaalde gevallen kan de verhuurder echter de borg inhouden. Bijvoorbeeld wanneer je de kamer aan het einde van het huurcontract beschadigd achterlaat of wanneer je een betalingsachterstand hebt. Vaak zijn er echter helemaal geen beschadigingen of betalingsachterstanden, maar betaalt de verhuurder de borg alsnog niet terug. Wat zou je hier als student tegen kunnen doen?

De waarborgsom

Het is gebruikelijk voor een verhuurder om bij het sluiten van een huurovereenkomst een borg te vragen aan de huurder. De borg, ook wel ‘waarborgsom’ genoemd, bedraagt meestal één of twee keer de maandelijkse huurprijs. De borg verschaft de verhuurder zekerheid dat je jouw verplichtingen als huurder nakomt. Omdat je als student waarschijnlijk geen dikke portemonnee hebt, wil je wanneer je je huur opzegt graag je geld terug. Daarvoor dien je je verplichtingen na te komen.

Betalingsachterstand

In sommige situaties kan de verhuurder je borg dus inhouden. Zo kan de verhuurder besluiten – een deel van – de borg in te houden wanneer je niet aan je verplichting tot betaling van de maandelijkse huur hebt voldaan. Wat je kan doen om te voorkomen dat je die welverdiende centen terugkrijgt, is dus netjes elke maand je huur overmaken aan de verhuurder.

Beschadigde huurwoning

Daarnaast is het de bedoeling dat je, voordat je de kamer verlaat, de rode wijnvlekken uit de vloer poetst en de gaten die je in de muur hebt geslagen door tentamenstress weer dichtmaakt. Doe je dit niet, dan moet de verhuurder de door jou berokkende schade oplossen, waarvoor het borggeld wordt gebruikt.

Overigens valt slijtage door ouderdom van je studentenpand in het centrum van Nijmegen niet onder deze eventuele schade. Slijtage hoef je dus niet snel te herstellen. Dit komt namelijk niet door jouw toedoen, maar door de achterstallige staat van je studentenhuis. Deze kosten mogen ook niet worden ingehouden bij de teruggave van de borg

Om aan te tonen hoe de woning is achtergelaten door de vorige huurder, wordt vaak een opnamestaat opgemaakt door de verhuurder. Een opnamestaat is een beschrijving van alle eventuele gebreken of mankementen in of aan de woning. Hieruit kan later worden afgeleid hoe de huurder de woning heeft aangeboden gekregen bij het aangaan van de huurovereenkomst. De opnamestaat moet door de huurder en verhuurder zijn ondertekend bij het aangaan van de huurovereenkomst.

Hoe je de woning moet achterlaten

Als er een opnamestaat is opgemaakt, dan is de huurder verplicht om de woning bij het einde van de huurovereenkomst hetzelfde achter te laten zoals is beschreven in de opnamestaat. Je dient als huurder eventuele schade die is ontstaan tijdens de huurperiode te herstellen, want deze is niet opgenomen in de opnamestaat. De huurder is dus ook verplicht kleine -toegestane- aanpassingen terug te brengen in de oude staat. Hierbij kan worden gedacht aan het weghalen van je versleten kliklaminaat of fleurige gordijnen.

Als er géén opnamestaat is, dan moet de woning bij huuropzegging in dezelfde staat zijn als bij het aangaan van de huurovereenkomst. Zaten er nog sporen van een feestelijke avond op de muur van de vorige slordige bewoner, dan hoef jij deze uiteraard niet weg te poetsen wanneer jij je huur opzegt. Met andere woorden, wordt de huurder, tenzij tegenbewijs wordt geleverd, verondersteld de kamer in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst. Dus wanneer jij je kamer met drankvlekken achterlaat, dan is dat hoe jij je kamer hebt gekregen bij je intrede.

Als de verhuurder meent dat er wel veranderingen zijn aangebracht aan de woning, zoals je eigen etensvlekken op de muur, dan is dat aan hem om dit te bewijzen. Wanneer de verhuurder dus niet over foto’s beschikt van de betreffende kamer voordat het werd verhuurd, dan wordt het lastig voor de verhuurder om te bewijzen dat de woning niet beantwoordt aan de vlekkeloze staat bij aanvang van de huur. Dit geldt uiteraard ook voor andere schade aan de woning.

Vaak vormt bovenstaande geen probleem, omdat de verhuurder waarschijnlijk geen foto’s heeft van de woning vóór het aangaan van de huurovereenkomst. Hij zal niet kunnen bewijzen dat jij verantwoordelijk bent voor de vlekken, gaten in de muur en andere schade.

Als er in de huurovereenkomst afspraken over de oplevering van de woning zijn opgenomen, moeten huurder en verhuurder zich hier uiteraard ook aan houden. We willen immers dat de verhuurder netjes de borg terugbetaalt, dan dien jij je als huurder ook aan de afspraken te houden.

Samengevat

Wanneer je het gehuurde aan het eind van je huurcontract beschadigd hebt achtergelaten of wanneer je een betalingsachterstand hebt, dan kan de verhuurder in bepaalde gevallen de borg zelf houden. Het is dus van belang om deze gevallen te voorkomen.

Het komt geregeld voor dat verhuurders bij het einde van de huur de borg inhouden vanwege schade aan de woning, vaak onterecht. Mocht je problemen ondervinden bij de terugbetaling van de borg door jouw huurbaas, dan kun je aan hem een brief sturen waarin je verzoekt de borg alsnog te betalen. Daarnaast is het raadzaam om te vragen naar de redenen waarom de borg niet wordt terugbetaald.

Als Rechtswinkel Nijmegen-Oost nemen we graag je borgzorgen weg en zijn altijd bereid te helpen bij het opstellen van een dergelijke brief. Zie voor meer informatie www.rechtswinkelnijmegen.nl

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen