Home Nieuws Academisch jaar afgetrapt met boodschap van verbinding

Academisch jaar afgetrapt met boodschap van verbinding

door Jochem Bodewes

Maandagmiddag werd met een livestream vanuit de aula het startschot gegeven voor het academische jaar 2020-2021. Bij de opening stonden de gevolgen van de coronacrisis voor de universiteit centraal. De nadruk lag hierbij op het belang van de verbondenheid tussen studenten, docenten en alle andere betrokkenen aan de universiteit.


De opening in de aula ving aan met de openingsspeech van rector magnificus Han van Krieken. Hij spitste de coronasituatie met al haar onzekerheid toe op de Radboud Universiteit (RU). Van Krieken sprak onder andere over het gemis van het studentenleven van voorheen. Daarnaast noemde de rector magnificus de zware werklast om de universiteit draaiende te houden een belangrijk punt voor het aankomend collegejaar. ‘We moeten erop letten dat het niet te veel vraagt’, zei hij. ‘Laten we dit daarom met zorg en aandacht voor elkaar oppakken.’

Contacten leggen

Na een kort eerbetoon aan de zeven masterstudenten die met hun scriptie de Universitaire Studieprijs wonnen, was de spreekstoel voor Jaap Robben. De alumnus van de RU en alumnus riep eerstejaarsstudenten op om open voor elkaar te staan: ‘Misschien worden jullie levenslang elkaars vrienden. Wees elkaars boei in de menigte.’

Vervolgens was er ruimte voor bijdragen studenten zelf. Een violiste en een DJ verzorgden een muzikaal duet en een filmpje van Campus in Beeld en Honoursstudenten over de sociale contacten van een student werd vertoond. Tenslotte sprak de Universitaire Studentenraad haar waardering naar de universiteit uit voor de snelle overgang naar online onderwijs.

Minister aan het woord

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) sloot de academische jaaropening vanuit de aula af. Net als Robben had zij een verbindende boodschap aan de nieuwe studenten: ‘Zoek naast het online onderwijs alsjeblieft binnen de kaders van wat mag een manier om ook fysiek bij elkaar in de buurt te zijn.’ Het contact met medestudenten is namelijk het kloppend hart van het academische leven, zo stelde ze. Verder sprak ook de minister haar waardering uit naar docenten voor de snelle transitie naar het online onderwijs en gaf ze aan dat er op korte termijn meer aandacht komt voor de hoge werkdruk onder universitaire docenten en onderzoekers.

Na het afsluitende gebed dat Han van Krieken uitsprak liep de aula, waar het Radboudlied door de speakers klonk, weer leeg en kon het academische jaar officieel voor geopend worden verklaard.

De opening van het academische jaar is hier terug te zien.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen