Home Artikelen Actie voor ademruimte universiteiten: ‘Dit raakt studenten elke dag’

Actie voor ademruimte universiteiten: ‘Dit raakt studenten elke dag’

door Jochem Bodewes

Vandaag voert een breed collectief onder de noemer Normaal Academisch Peil actie voor een investering van 1,1 miljard euro in het hoger onderwijs. Volgens de actievoerders is de werkdruk op wetenschappers niet langer houdbaar en heeft dit gevolgen voor het onderwijs van studenten. In Nijmegen loodsen docenten en studenten Erasmus symbolisch de Spiegelwaal in.  


Van studentenvakbond tot universiteitsbestuur en van het promovendinetwerk tot de medezeggenschapskoepel: het Nederlandse hoger onderwijs laat vandaag over de hele breedte weten dat meer financiële middelen noodzakelijk zijn. In veel universiteitssteden en in Den Haag op het Malieveld voeren zij actie. De nood is hoog: uit een recent onderzoek van bureau PWC bleek dat er voor het behoud van het onderwijs en onderzoek aan universiteiten eenmalig driehonderd miljoen euro en structureel achthonderd miljoen nodig is. Het academisch peil is dus niet waterpas. De voornaamste oorzaak hiervan zit in het groeiende studentenaantal van de afgelopen twintig jaar, dat niet is bijgebeend door de financiële middelen. Waar in 2002 nog twintigduizend euro per student beschikbaar was, is dat anno 2021 vijftienduizend euro. Hierdoor ervaren docenten een grote werkdruk en krijgen ze mate problemen met het combineren van onderzoek en onderwijs. De actievoerders hopen met de acties vandaag weer een Normaal Academisch Peil te bereiken en te zorgen dat de gelden de komende tijd in het nieuwe regeerakkoord worden vastgelegd. ‘We richten ons vandaag op politici die de coalitie gaan vormen’, vertelt Willem Halffman, die als betrokkene bij WOinactie vandaag bij de actie in Nijmegen is.

Erasmus te water

Halffman staat vanmiddag met andere actievoerders aan de Spiegelwaal, waar ze symbolisch een pop van Erasmus te water laten gaan. ‘Het water staat ons immers aan de lippen’, verklaart de universitair docent van de bètafaculteit. Het financieringstekort veroorzaakt zorgt er volgens hem voor dat er structureel wordt overgewerkt aan de universiteit . ‘Werkweken van zestig uur worden inmiddels normaal gevonden’, zegt Halffman. ‘De academische gemeenschap bestaat nu uit een groep mensen die als een kip zonder kop rondrennen om de zaak overeind te houden.’ Deze enorme werkdruk heeft consequenties voor zowel het onderwijs als het onderzoek binnen de Nederlandse wetenschap. Er wordt immers van wetenschappers geëist dat ze hun onderzoek combineren met het lesgeven.

Dat dat door de druk niet altijd meer lukt, ziet ook Menno Uphoff, die als voorzitter van Nijmeegse studentenvakbond AKKU ook aanwezig is bij de actie aan de Spiegelwaal. ‘In eerste instantie draait deze actie om de medewerkers, maar dit probleem raakt ook studenten elke dag weer’, vertelt hij. ‘Heeft de docent wel tijd om in te gaan op de vragen die je stuurt? Kan je persoonlijke feedback krijgen?’ Volgens Uphoff leidt de onevenredige groei van studentenaantallen in verhouding tot de financiering er in toenemende mate toe dat er niet meer aan deze eisen voor een goede academische vorming kan worden voldaan: ‘Als de overheid er geen gelden bij doet, wordt de kwaliteit van onderwijs steeds lager.’

Knip-en-plak-werk

Voor deze onderwijskwaliteit is juist de combinatie tussen goed onderwijs en goed onderzoek kunnen leveren essentieel, vertelt Halffman: ‘Mensen die lesgeven, moeten zelf overzicht hebben van hun vakgebied en inzicht en wijsheid kunnen bieden aan studenten.’ De afgelopen decennia zijn er volgens hem steeds meer tussenoplossingen als student-assistenten en online interactie bijgekomen. ‘Dat knip-en-plak-werk leidt tot steeds minder contact met docenten die de combinatie met onderzoek kunnen maken’, licht de universitair docent toe. Met de acties vandaag, die door heel het land plaatsvinden, hopen de betrokkenen de nieuwe regering zover te krijgen dat hier financiële middelen voor vrijkomen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen