Home Artikelen Asap wilde optie Proctorio behouden

Asap wilde optie Proctorio behouden

door Naomi Habashy

Twee weken geleden stemde een meerderheid van de medezeggenschap tegen het gebruik van Proctorio bij online tentamens, waardoor dit het komende academische jaar niet meer zal worden ingezet. Studentenpartij asap stemde tegen maar wilde toch voorwaarden stellen die het gebruik in sommige gevallen mogelijk maakt. De partij zegt teleurgesteld te zijn met de uitkomst.

Studentenpartij asap, die de helft van de medezeggenschap in de Universitaire Studentenraad vormt, deelde afgelopen week in een fractie-update op haar website dat zij ‘nee, tenzij’ heeft gestemd. Dit betekent dat ze het gebruik van Proctorio alleen in uitzonderlijke gevallen had willen toestaan. Fractievoorzitter Jasper van Ulsen legt uit dat asap het gebruik van de software namelijk had willen behouden voor studenten die vanaf september niet naar de campus zouden kunnen komen om een toets te maken als er geen ander online alternatief is. Hoewel het niet zeker is of tentamens komend academisch jaar nog op afstand plaats zullen vinden, vreest Van Ulsen dat enkele studenten studievertraging zullen oplopen. ‘Voor studenten die ziek zijn, in quarantaine zitten of het risico te groot vinden om naar de campus te komen, moet er een online alternatief zijn.’ De kans op een tentamen wordt op deze manier ontnomen, stelt de fractievoorzitter: ‘Studenten zouden dan in de herkansingsperiode terug moeten komen of het tentamen pas het volgende jaar kunnen maken.’

Laatste redmiddel

Tegelijkertijd levert Van Ulsen kritiek op het gebruik van surveillancesoftware bij online tentamens, omdat het een inbreuk op de privacy van studenten is en daarnaast volgens hem meer stress oplevert bij veel studenten. Hoewel asap niet tegen het gebruik van Proctorio is, vindt ze wel dat het te snel wordt ingezet door docenten. ‘Eigenlijk is het een laatste redmiddel. We hebben nu een jaar ervaring met toetsing op afstand, dus er kan beter gekeken worden naar alternatieven zoals mondelingen en take-hometentamens.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen