Home Opinie & AchtergrondAchtergrond Hoe RU studenten duurzaamheid bijbrengt

Hoe RU studenten duurzaamheid bijbrengt

door Jochem Bodewes

Duurzaamheid is anno 2020 een actueler thema dan ooit. De Radboud Universiteit (RU) probeert hier de komende jaren in het onderwijs invulling aan te geven. Op verschillende gebieden worden studenten aangespoord om met duurzaamheid bezig te gaan.  


Afgelopen zaterdag was het de Dag van de Duurzaamheid. Naar aanleiding hiervan bracht het Radboud Green Office (RGO) video’s uit over hoe duurzaamheid als thema binnen elke faculteit wordt geïntegreerd. ‘Het is een heel breed onderwerp, binnen elke opleiding kan je op duurzaamheid reflecteren’, legt Thijmen Sietsma, coördinator van het RGO, uit. ‘Je moet het ook breder nemen dan de biodiversiteit of de CO2 uitstoot: duurzaamheid gaat ook over arbeidsvoorwaarden op koffieplantages en gendergelijkheid.’ Hij probeert studenten handvatten te geven om met duurzame initiatieven aan de slag te gaan. Volgens Marije Klomp, programmadirecteur duurzaamheid van de RU, spelen studenten en academici dan ook een speciale rol in de verduurzaming. ‘De kritische mensen die op de universiteit rondlopen kunnen duurzame ontwikkeling onder de loep nemen en kijken wat wel en niet effectief is. Zo kunnen ze ook helpen kennis op dit gebied te ontwikkelen.’ Om die reden stimuleert de universiteit duurzaamheid op verschillende manieren in het onderwijs.

Curriculum

Via de webpagina van het RGO kunnen studenten achterhalen wat zij qua duurzaamheid in hun curriculum kunnen toevoegen. ‘Wij hebben een online overzicht van de duurzaamheidscursussen per faculteit en willen studenten daarmee oproepen deze te volgen’, aldus Sietsma. Bij de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen kunnen studenten bijvoorbeeld het vak Ecofilosofie in het Antropogeen volgen, bij de Medische Faculteit is er het vak Global health & Infectious diseases wat te maken heeft met duurzaamheid. Aanbod voor geïnteresseerde studenten is er al, zo beaamt Klomp, maar het moet wel meer aan bekendheid winnen. Veel studenten zijn volgens haar nog niet op de hoogte wat er mogelijk is binnen hun studieprogramma. Hierom wil zij vanaf het komende collegejaar het duurzame cursussenoverzicht van het RGO vormgeven in een ‘duurzame studiegids’ en studenten die er in hun opleiding extra aandacht geven met een duurzaamheidscertificaat.

Toch zijn er nog niet genoeg mogelijkheden volgens Klomp. ‘We hebben de komende jaren als doel om binnen de bestaande cursussen te kijken hoe duurzaamheid explicieter naar voren kan komen.’ Dit is vrij abstract, maar door middel van workshops en gesprekken met onderwijsdirecteuren en docenten probeert de universiteit te kijken waar per opleiding de relevantie voor duurzame ontwikkeling ligt. Binnen de opleiding communicatiewetenschappen kunnen bijvoorbeeld duurzame methoden van PR – met effectief gebruik van flyers – worden onderwezen. Daarnaast wordt er ook aan de vormgeving van nieuwe cursussen gewerkt waarin de focus op duurzaamheid komt te liggen. ‘Zo is vorig jaar het multidisciplinaire vak Sustainable Development Goals gestart, dat alle Radboudstudenten kunnen volgen’, aldus Klomp.

Duurzame initiatieven

Los van het onderwijs dat de RU aanbiedt, zijn er ook opties voor studenten om zelf input te geven voor de universiteit. ‘Wij hebben een loket waar studenten en medewerkers terecht kunnen met hun ideeën om de campus te verduurzamen’, legt Sietsma uit. Het RGO beoordeelt dit idee vervolgens en koppelt het aan de bijbehorende afdeling van de RU. Als die afdeling ook akkoord gaat, kan de student of medewerker op organisatorische en financiële steun van het RGO rekenen. Het ingezonden idee om gratis watertappunten op de campus te plaatsen – waarmee het plasticgebruik af moet nemen- werd bijvoorbeeld al uitgevoerd.

Met de duurzaamheidsinitiatieven van het RGO en de onderwijsplannen van Klomp worden vooral de studenten die zich er al voor interesseren aangesproken: het is immers vrije keuze om deel te nemen. Desalniettemin is Sietsma positief over de uitwassen van duurzaamheid binnen de universiteit. ‘Als je een gedeelte van de populatie mee kan krijgen in de verduurzaming, kunnen zij de boodschap weer verder uitdragen.’ Op die manier moet de bewustwording en kennis over duurzaamheid zich als een olievlek verspreiden binnen de universiteit.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen