Home NieuwsNederland ISO: ‘Conclusie dat leenstelsel niet afschrikt is voorbarig’

ISO: ‘Conclusie dat leenstelsel niet afschrikt is voorbarig’

door Myrte Nowee

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) heeft kritiek op de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) dat studeren niet minder toegankelijk zou zijn geworden sinds de invoering van het leenstelsel. ‘Je moet naar het hele plaatje kijken, en in dat plaatje zitten ook hele hoge schulden voor studenten.’


Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) heeft twijfel bij de cijfers die vanochtend door het Centraal Planbureau (CPB) zijn gepresenteerd. Daaruit blijkt dat sinds de invoering van het leenstelsel de instroom in het hoger onderwijs gelijk bleef, waaruit wordt geconcludeerd dat het leenstel studeren niet ontoegankelijker heeft gemaakt. De studentenorganisatie trekt daarbij de volledigheid van die cijfers in twijfel. ‘Zo is in het onderzoek bijvoorbeeld niet gekeken naar de instroom van mbo studenten naar het hbo en wo, terwijl uit andere onderzoeken blijkt dat hier juist een daling in te zien is’, vertelt Kees Gillesse, voorzitter van het ISO.


‘Cijfers zijn niet geruststellend’

Het ISO vindt de cijfers van het CPB dus nog zeker niet geruststellend, ook omdat er uit is gebleken dat studenten sinds de invoering van het leenstelsel meer lenen. ‘Het is een slechte zaak dat studenten meer lenen’, aldus Eline van Hove, bestuurslid van het ISO. ‘Schulden leiden uiteindelijk later tot beperkingen op bijvoorbeeld de hoogte van de maximale hypotheek.’  Het ISO pleit er daarom al lange tijd voor om een andere invulling aan het leenstelsel te geven.

‘Het leven voor studenten is heel veel duurder geworden.’

Opvallend aan de cijfers is dat studenten meer zijn gaan lenen dan de hoogte van de misgelopen basisbeurs. Universitaire studenten lopen maandelijks gemiddeld 125 euro mis doordat de basisbeurs is afgeschaft, maar gingen 280 euro meer lenen. Het CPB vermoed dat studenten makkelijker een ruimere lening aangaan, wanneer ze de drempel naar het lenen eenmaal over zijn gegaan. Gillesse wijst eerder naar  de verhogingen van van de collegegelden, kamerprijzen en btw. ‘Het leven voor studenten is de afgelopen jaren  gewoon heel veel duurder is geworden, en dat leidt tot hogere leenbedragen.’ Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doet momenteel onderzoek naar het leenstelsel. Het wachten op de uitkomsten daarvan kan verschillende maanden tot een jaar duren. ISO wil niet zo lang wachten met het aanpakken van het leenstelsel: ‘Wij hebben onze pijlen gericht op de komende verkiezingen.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen