Home Artikelen Jongerendenktank presenteert adviesrapport voor Rutte

Jongerendenktank presenteert adviesrapport voor Rutte

door Naomi Habashy

Donderdag presenteerde de Jongeren Denktank Coronacrisis een adviesrapport naar aanleiding van de verslechterde situatie van jongeren in deze crisis. De betrokken jongerenorganisaties willen dat het kabinet de situatie aan de hand van de adviezen verbetert. ‘We gaan ervoor zorgen dat die dingen ook echt opgezet zullen worden.’

Het rapport werd vandaag aan demissionair premier Mark Rutte aangeboden en is de uitkomst van de Jongeren Denktank Coronacrisis, die afgelopen zomer is aangesteld. Een van de belangrijkste adviezen uit het rapport is dat er soepeler moet worden omgegaan met studievertraging en -schulden. Een concreet idee hiervoor is om studerenden een geldbedrag als gift te geven in plaats van een lening. ‘Door de crisis zijn studenten, die veelal werkzaam zijn in de horeca- of evenementenbranche, hun inkomsten kwijtgeraakt’, aldus Maurice Knijnenburg, bestuurslid van de Nationale Jeugdraad (NJR). ‘Wij vinden dat de overheid deze studenten tegemoet moet komen.’ Het ophogen van het maximale leenbedrag werkt wat betreft de denktank niet voldoende. Dit leidt namelijk alleen maar tot een hogere schuld, waardoor het voor jongeren in de toekomst nog moeilijker wordt om bijvoorbeeld een huis te kopen.

Meer werk, meer woningen

De huizenmarkt ook voor jongvolwassenen toegankelijk maken, is een van de andere adviezen uit het rapport. Hiervoor geeft de denktank als aanbeveling om leegstaande kantoorpanden te verbouwen tot studiowoningen of gedeelde woningen. Ook zouden nog schoolgaande jongeren meer begeleid moeten worden in het betreden van de arbeidsmarkt, zodat de werkloosheid onder deze groep kan worden teruggedrongen. Daarnaast wordt het belang van medezeggenschap van jongere generaties benadrukt. In het rapport roept de denktank namelijk op om vaart te maken met het invoeren van de generatietoets. Jongeren zullen hierdoor meer inspraak krijgen over beleid dat een langere periode bestrijkt, zoals de klimaatpolitiek.

Divers

De denktank bestaat uit een breed scala van mensen, individueel of gelieerd aan een organisatie die opkomt voor de belangen van jongeren. ‘Dit is wat wij vinden dat er voor onze generatie moet gaan gebeuren.’ aldus Knijnenburg. Nu dit is vastgesteld, is het zaak dat deze organisaties erop toezien dat de adviezen ook worden omgezet in beleid. ‘We zullen daarom ook actief meekijken met de politiek en die proberen bij te sturen als het gaat om beleid dat jongeren aangaat.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen