Home Nieuws Kunstenaars verbeelden ‘de Radboud student’ middels online enquête

Kunstenaars verbeelden ‘de Radboud student’ middels online enquête

door Myrte Nowee

English follows Dutch

De tentoonstellingscommissie van Cultuur op de Campus (CODC), Radboud Kunst & Cultuur, Kasper van Moll en Nodder maken samen een project waarin ze ‘de Radboud-student’ willen verbeelden. Het resultaat wordt een zine, een boekje met tekeningen en citaten uit hun eigen ervaringen en antwoorden van Radboud-studenten op een online enquête.


Het idee om dit boekje te maken kwam van internationale studenten die terugdachten aan het moment dat ze naar de Radboud Universiteit (RU) kwamen. ‘We kregen toen een rondleiding over de hele campus om alle voorzieningen te zien’, legt Martina Janickova, secretaris van de tentoonstellingscommissie van Cultuur op de Campus, uit. ‘Als je een plek bezoekt die zo anders is dan waar je bekend mee bent, en je daar naartoe gaat met de verwachting om dat als buitenstaander te observeren, voel je je meteen ‘de ander ’.’ Miriam Schöb, een van de artiesten, vervolgt. ‘Toen kwamen we op het idee om de Radboud-student op dezelfde manier te bekijken: wie is de Radboud-student eigenlijk?’

Enquête ter inspiratie

Omdat ze denken dat de typische RU-student niet bestaat, verzamelen de kunstenaars liever gedachten en opvattingen van de studenten om die vervolgens samen te brengen en daarmee een ​​mooi overzicht te creëren. ‘De kunstenaars van Nodders proberen heel veel materiaal te verzamelen over het leven op de Radboud Universiteit als student en ook over het hele academische systeem van de RU’, legt Janickova uit. Omdat de kunstenaars op dit moment niet op de campus kunnen worden geïnspireerd, hebben ze een online enquête opgezet met, zoals ze zelf zeggen, ‘heel veel willekeurige vragen’. Schöb: ‘Het eindresultaat is een verzameling van al onze ervaringen als studenten.’

De hele zine zal over een maand klaar zijn en zal waarschijnlijk een tentoonstelling en een geprinte en een digitale versie hebben. Als je zelf aan dit project wilt deelnemen, kunt je vóór 20 mei de online enquête invullen en de antwoorden e-mailen naar: nodder@email.com

Artists create online survey to portray ‘the Radboud student’


The Exhibition Committee of Cultuur op de Campus (CODC), Radboud Kunst & Cultuur, Kasper van Moll, and Nodder are making a project together in which they want to portray ‘the Radboud student’. The result will be a zine, a booklet with drawings and quotes gathered from their own experiences and answers of Radboud students on a online survey.


The idea to create this booklet came from international students who thought back about when they first arrived at the Radboud University (RU). ‘We had a tour to see all the facilities on the campus’, Martina Janickova, secretary of the exhibition committee of Cultuur op de Campus explains. ‘If you visit a place that is so different from what you are familiar with and go there with the expectation to observe, you immediately feel like ‘the other’.’ Miriam Schöb, one of the artists continues. ‘We then had the idea to look at the Radboud student the same way: who is the Radboud student?’


Survey for inspiration

Because they think that the typical RU-student does not exist, the artists preferred collecting thoughts and views of the students themselves to put those together and create a great overview. ‘The artists from Nodders try to collect a lot of material about what life is like  studying at the Radboud University, and about the whole academic system of the RU’, Janickova explains. Since the artists cannot get inspired at the campus right now, they set up an online survey with, as they explain, ‘a lot of random questions’. Schöb: ‘The final result will be a collection of all our experiences as students.’

The whole zine will be finished in a month and will most likely have an exhibition next to a print and a digital version. If you want to participate in this project, you can fill in the online survey and email the answers to: nodder@email.com before the 20th of May.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen