Home Artikelen Met nieuwe themaweek wil RU het actieve studentenleven laten bloeien

Met nieuwe themaweek wil RU het actieve studentenleven laten bloeien

Van 27 tot 30 maart organiseert de Radboud Universiteit (RU) de eerste editie van de ‘Week of the Active Student’. Hiermee wil ze het actieve studentenleven zichtbaarder maken en studenten enthousiasmeren om een bestuursjaar te doen. ‘Studenten missen nu de binding met het actieve studentenleven.’

Volgende week vindt de eerste editie van de ‘Week of the Active Student’ plaats. De themaweek is bedoeld om de zichtbaarheid van het actieve studentenleven te vergroten en studenten op de hoogte te stellen van de mogelijkheden voor een bestuursjaar of medezeggenschapsjaar. Het idee voor de themaweek is voortgekomen uit gesprekken tussen de Universitaire Studentenraad (USR) en Student Life and International Mobility (SLIM) na de coronaperiode. ‘We concludeerden dat veel studenten binding missen met de universiteit en het actieve studentenleven. Hierdoor weten ze weinig over het actieve studentenleven en zijn ze hier zelf niet bij betrokken’, vertelt Guusje van den Ouweland, coördinator Studentenorganisaties bij SLIM. De week wordt op aanraden van de USR in deze periode georganiseerd omdat besturen nu actief aan het zoeken zijn naar opvolgers. 

Inactief studentenleven

Het actieve studentenleven heeft dit jaar een aantal klappen gehad: studentenpartij asap is ontbonden, stichting Stukafest is opgeheven en Cultuur op de Campus komt bijna niet toe aan de programmering van culturele activiteiten. De oorzaak voor al deze ontwikkelingen is het gebrek aan actieve studenten bij de organisaties om commissies te vullen en besturen rond te krijgen. Ook bij facultaire studentenraden is het vinden van voldoende actieve studenten een uitdaging. ‘De verkiezingen voor sommige studentenraden gaan niet door omdat er niet genoeg aanmelders zijn’, schetst Van den Ouweland.  

Een tekort aan actieve studenten heeft volgens van den Ouweland vooral te maken met de onwetendheid die onder studenten heerst over wat bepaalde verenigingen doen. ‘Veel studenten weten niet wat koepelverenigingen, opleidingscommissies en facultaire studentenraden doen. Sommige studenten weten ook niet af van het bestaan van studentassessoren’, stelt ze. ‘Voor die studenten is het niet duidelijk wat een bestuursjaar of medezeggenschapsjaar hen oplevert.’ Daarnaast denkt Van den Ouweland dat studenten geen weet hebben van alle mogelijkheden voor een bestuursjaar. ‘Ze zijn bijvoorbeeld bang dat het heel veel tijd kost, maar dat verschilt per bestuur. Sommige bestuursfuncties zijn fulltime, maar andere kosten je maar vier tot tien uur per week.’

Van den Ouweland geeft aan dat financiële redenen ook kunnen meespelen voor studenten om geen bestuursjaar te doen. ‘De afschaffing van de basisbeurs houdt studenten wellicht tegen om een bestuursjaar te doen. Vanuit financieel oogpunt loop je natuurlijk liever geen vertraging op’, legt ze uit. De coördinator hoopt dat het terugkeren van de basisbeurs volgend jaar ervoor zal zorgen dat er meer animo komt voor het doen van een bestuursjaar. Verder heeft de USR al lange tijd gesprekken over het verhogen van de financiële ondersteuning van studentbestuurders. ‘Dat zou ook iets kunnen opleveren’, aldus de coördinator.

Themaweek

De nieuwe themaweek is opgezet om studenten beter te informeren over bestuursfuncties. Tijdens deze week vinden twee Q&A’s met studentbestuurders plaats. ‘Er was ook een soort collegetour gepland met het College van Bestuur (CvB) maar daar waren te weinig aanmeldingen voor. We gaan op zoek naar een andere manier om studenten en het CvB met elkaar in gesprek te brengen’, legt Van den Ouweland uit. Ook voor de andere activiteiten zijn nog weinig aanmeldingen binnengekomen. 

De doelgroep van de themaweek is de groep studenten die nog niet betrokken is bij het studentenleven. Het blijkt een uitdaging hen te bereiken. ‘Onze activiteiten trekken vooral mensen die al actief zijn. Daarom zetten we in op een online campagne’, vertelt de coördinator. Op de sociale mediakanalen van de RU zal gedurende de week op verschillende manieren aandacht worden besteed aan het onderwerp, zoals met online Q&A’s en video’s waarin studentbestuurders de kijker meenemen in hun dag als bestuurder. 

In het verleden organiseerde de RU een soortgelijke week waarin aandacht werd besteed aan de zichtbaarheid van verenigingen en bestuursfuncties. ‘Destijds is besloten daar vanaf te stappen omdat er al veel themaweken zijn op de universiteit en omdat verenigingen zelf dichter bij de studenten staan’, zegt Van den Ouweland. De week is toen gereduceerd naar een dag die in het teken staat van de erkenning en waardering van de huidige studentbestuurders. Op aandringen van de USR wordt toch opnieuw een themaweek georganiseerd. De Dag van de Studentbestuurders blijft daarnaast bestaan en vindt in juni plaats.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen