Home Artikelen Afstudeersucces op universiteiten ondanks coronacrisis stabiel

Afstudeersucces op universiteiten ondanks coronacrisis stabiel

door Naomi Habashy

Vandaag publiceerde onderwijsminister Ingrid van Engelshoven de ‘Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho’. Hieruit blijkt dat de coronacrisis tot dusver geen invloed heeft gehad op het aantal diploma’s dat door studenten in het wetenschappelijk onderwijs is behaald. De studievoortgang op de Radboud Universiteit (RU) loopt gelijk met de landelijke tendens.


In de twintig pagina’s tellende monitor wordt uiteengezet wat voor effect de coronacrisis heeft gehad op de prestaties van studenten in het mbo, hbo en het wo. In het document stelt de minister dat de coronacrisis geen invloed heeft gehad op het afstuderen van studenten aan de universiteit. Er is zelfs sprake van een lichte stijging. Waar er in 2018/2019 85.165 diploma’s werden behaald, waren dat er het afgelopen jaar 86.139. De minister concludeert hieruit dat corona vooralsnog geen impact heeft gehad op de studievoortgang.

Radboud Universiteit

De ontwikkeling die zich nu landelijk voordoet, is ook te zien op de RU. Uit institutioneel onderzoek van de universiteit over studievoortgang in relatie tot corona komt naar voren dat er in het afgelopen studiejaar meer bachelor- en masterdiploma’s zijn behaald dan in voorgaande jaren. Dit hangt wel samen met het feit dat er in absolute zin steeds meer studenten aan de universiteit zijn. Toch laat 21% van de geslaagde bachelorstudenten en 38% van de geslaagde masterstudenten weten dat het behalen van hun diploma vertraging opliep door corona. Zij geven aan later te zijn afgestudeerd door stages en scripties die niet konden worden voortgezet of afgerond. Dit is ook op landelijk niveau de voornaamste reden voor het oplopen van vertraging.

Kanttekening

Van Engelshoven is voorzichtig optimistisch over de geringe invloed die corona op de studievoortgang heeft, maar plaatst ook kanttekeningen bij de onderzoeksresultaten. Ze stelt in de monitor dat de cijfers van de afgelopen periode maar een beperkte voorspellende waarde hebben. Er kan namelijk nog niet worden gezegd wat de langetermijneffecten van verminderde motivatie, somberte of concentratieverlies op de studievoortgang zijn.

Daarnaast geeft de minister aan zich zorgen te maken over het welzijn van studenten en medewerkers en de kwaliteit van het onderwijs in coronatijd. Hier werd aan de RU al onderzoek naar gedaan. Uit de uitkomsten daarvan bleek dat het welzijnsniveau van Radboudstudenten weliswaar stabiel is gebleven tijdens de coronacrisis, maar nog niet hoog genoeg is. Een meerderheid van de studenten zag het onderwijs verslechteren.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen