Home NieuwsNederland Asscher pakt boekenbonbaan aan

Asscher pakt boekenbonbaan aan

door Redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil stagemisbruik aanpakken. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Stagiar misbruikt
Bij stages is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst en zou het opdoen van kennis en werkervaring het belangrijkste doel moeten zijn. Dat is nu vaak niet het geval, constateert Asscher. Werkgevers zetten stagairs in voor ‘productieve werkzaamheden’: stagemisbruik. Voorlichting van de rijksoverheid zegt hierover: ‘De activiteiten moeten bij uitstek gericht zijn op leren en de werkzaamheden zijn van bijkomende aard.’ Als stagairs in plaats van een stage in feite een baan bij het bedrijf heeft, hebben ze recht op een minimumloon of cao-loon. 

Werkgevers moeten zich volgens Asscher beter bewust zijn van de voorwaarden voor een stageplek, maar ook studenten en afgestudeerden hebben iets te verbeteren. Ze moeten zich beter bewust zijn van de regels rondom een stage en moeten weten hoe ze kunnen omgaan met stagemisbruik. Zo kan een student, wanneer hij vermoedt dat het bedrijf hem gebruikt als gratis arbeidskracht, een verzoekschrift bij de civiele rechter indienen. De overheid zal onder meer social media gebruiken om dit onder de aandacht te brengen. en heeft op haar site informatie over het onderscheid tussen werk en stage beter beschikbaar gemaakt. 

Waar wordt er misbruikt?
Op dit moment is de overheid nog bezig te onderzoeken hoe wijdverspreid stagemisbruik precies is. Sinds december 2014 zijn er 15 onderzoeken gestart, waaruit in twee gevallen bleek dat bedrijven inderdaad via stages arbeidsvoorwaarden ontweken. Drie onderzoeken zijn nog niet afgerond. Verder is het meldpunt voor stagemisbruik van de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is nu beter toegankelijk. 

In de sectoren GGZ, architectuur en communicatie/marketing wordt vaker melding gedaan van stagemisbruik dan in andere sectoren. Als het moeilijker is om na een opleiding een baan te krijgen, bijvoorbeeld omdat er teveel afgestudeerden op de arbeidsmarkt komen, zou de kans op stagemisbruik groter worden. In een enquête onder afgestudeerde psychologen en pedagogen gaf 30 procent aan dat ze voor een stage waren gegaan omdat ze tijdens het solliciteren op een gebrek aan werkervaring waren gewezen. 70 procent gaf aan dat hun werk leek op dat van betaalde werknemers, en 54 procent vond dat hun stageplaats een betaalde functie verdringt.

Eigen verantwoordelijkheid boven nieuwe wetgeving
Asscher is niet van plan het probleem van stagemisbruik op te lossen via nieuwe wetgeving. Hij vindt dat de oplossing nu bij de stagair ligt, die bereid moet zijn voor zichzelf op te komen. 

Afgelopen mei schreef ANS een openingsartikel over de werkervaringsplekken. Deze plekken leiden tot uitbuiting van alumni en moeten daarom worden afgeschaft. Voor het artikel, klik hier.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen