Home NieuwsNederland BSA te vroeg voor onderontwikkeld geslacht

BSA te vroeg voor onderontwikkeld geslacht

door Redactie

Uit een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat jongens worden benadeeld door strenge selectie aan het begin van de studie zoals bij het BSA. Jongens ontwikkelen namelijk later de vaardigheden die van belang zijn bij dergelijke selecties.

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat het meer studentgerichte onderwijs van nu vooral een positieve uitwerking heeft op de studieresultaten van meisjes. Voor studiesucces zijn vaardigheden zoals motivatie, keuzegedrag, planning en prioriteiten stellen namelijk belangrijk en jongens ontwikkelen deze vaardigheden later dan meisjes. De oorzaak hiervan ligt bij de rijping van de hersenen.

Mogelijk is hiermee ook verklaard waarom de uitval binnen het hoger onderwijs hoger is bij mannelijke studenten dan bij vrouwelijke studenten. Van de 125.000 personen die jaarlijks afstuderen in het hoger onderwijs zijn 70.000 vrouw en 55.000 man.

Uit het onderzoek komt daarnaast naar voren dat er binnen de groep jongens en binnen de groep meisjes ook grote verschillen bestaan in ontwikkeling van non-cognitieve vaardigheden die ook weer kunnen worden verklaard door hersenrijping. In het onderzoek wordt dan ook gesuggereerd om niet specifiek aan jongens extra aandacht te schenken, maar aan alle jongeren bij wie de non-cognitieve vaardigheden nog niet helemaal zijn ontwikkeld.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen