Home NieuwsNederland Burger heeft rotsvast vertrouwen in de wetenschap

Burger heeft rotsvast vertrouwen in de wetenschap

door Redactie

Uit een enquête van het Rathenau Instituut blijkt dat de Nederlandse burger veel vertrouwen heeft in de wetenschap. Het instituut ondervroeg hiervoor 800 Nederlanders.

Uit de enquête wordt duidelijk dat uit verschillende instituten de wetenschap het meeste vertrouwen krijgt van de Nederlandse burger. Met een solide 7 op het rapport laat het de rechtspraak, televisie, kranten, vakbonden, de regering en grote bedrijven achter zich.  De ondervraagden verwachten dat de wetenschap kan zorgen voor een langer en gezond leven. Ook denken zij dat nieuwe technologieën het leven interessanter zullen maken. Minder vertrouwen is er in de wetenschap als het gaat om oplossingen voor sociale onderwerpen zoals migratie en inkomensongelijkheid.

Van de 800 ondervraagden zou veertig procent graag zien dat burgers mee mogen beslissen over wat wetenschappers onderzoeken. Zij kregen de vraag hoe zij 100 miljoen euro zouden verdelen over de verschillende wetenschapsvelden. Het onderzoek naar gezondheidszorg werd het rijkelijkst beloond met 50 miljoen euro. De sector natuur en techniek en de sociale- en geesteswetenschappen moeten het beide met 25 miljoen doen als het aan de burger zou liggen.

Volgens David Redeker, persvoorlichter van het Rathenau Instituut, is het geld dat de verschillende wetenschapssectoren ontvangen nu anders verdeeld. Aan de hand van cijfers van het CBS uit 2011 verteld Redeker dat het onderzoek naar gezondheidszorg maar 28% van het te verdelen geld krijgt en de natuur en techniek sector 47% ontvangt. De ondervraagde burgers zouden deze percentages dus liever omgedraaid zien. De sociale- en geesteswetenschappen krijgen 25% van het te verdelen geld. Dit strookt wel met de wensen van de geënquêteerden.

Later dit jaar zal het Rathenau Instituut een uitgebreid rapport publiceren waarbij ook internationale vergelijkingen zullen worden gemaakt wat betreft het vertrouwen van burgers in de wetenschap.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen