Home NieuwsNederland Bussemaker: aantal eerstejaars weer op peil

Bussemaker: aantal eerstejaars weer op peil

door Redactie

Demissionair minister Bussemaker van Onderwijs schreef gisteren aan de Tweede Kamer dat dankzij de stijging van het aantal nieuwe eerstejaars het aantal studenten weer even hoog is als de situatie vóór de invoering van het leenstelsel. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) had echter zijn bedenkingen bij de uitspraken van de minister.

Afgelopen jaar was er al een stijging van het aantal nieuwe universitaire studenten, maar pas aankomend collegejaar lijkt het oude niveau weer bereikt te worden. Volgens Bussemaker viel dit te verwachten na de fluctuaties in het aantal inschrijvingen kort na de invoering van het leenstelsel. Waar eerst heel veel mensen gingen studeren om nog te profiteren van de basisbeurs, was er het jaar daarna juist een sterke afname. Inmiddels is dit dus weer een beetje gestabiliseerd.

Het LSVb waarschuwt dat er een groeiende tweedeling is ontstaan en dat de nieuwe studenten vooral het willen én kunnen betalen. Voor veel studenten is het lenen van geld om een studie te kunnen bekostigen toch een grote drempel. Vooral de doorstroom van het mbo naar het hbo blijft om deze reden achter, wat aangeeft dat hogescholen nog een lange weg te gaan hebben. Daarnaast schrijft het LSVb dat veel van de nieuwe eerstejaars voornamelijk internationale studenten zijn. Dit geeft een vertekend beeld van het daadwerkelijke aantal nieuwe studenten.

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen