Home NieuwsNederland Bussemaker ziet nut niet in van rendementsvoorstel

Bussemaker ziet nut niet in van rendementsvoorstel

door Redactie

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker heeft het voorstel van Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg (VVD) om studies te toetsen op nut en noodzaak verworpen. 

Duisenberg deed dinsdag het voorstel om, net als nieuwe opleidingen, ook bestaande opleidngen eens in de zoveel jaar een toets af te laten leggen om te kijken of de toekomstige baankansen ervan voor studenten voldoende zijn. Bij een onvoldoende zou de studie moeten worden geschrapt. In februari bleek dat studenten door Studiekeuze123 structureel verkeerd geinformeerd worden over hun kansen op de arbeidsmarkt. 

Reactie LSVb en ISO
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) liet eerder al weten het oneens te zijn met het voorstel van Duisenberg omdat opleidingen volgens hen ook een maatschappelijke waarde hebben. Wel vindt het LSVb dat universiteiten en hogescholen transparanter moeten zijn over de baankansen van hun studies.  

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is wel een voorstander van het plan. Volgens het ISO is er bij hogescholen en universiteiten op dit moment niet overal genoeg aandacht voor het arbeidsmarktperspectief en eerlijke voorlichting daarover. Bij opleidingen ontbreekt er volgens de organisatie een prikkel om bewust aandacht te besteden aan de aansluiting en voorbereiding op de arbeidsmarkt, terwijl wel een duidelijke prikkel is om zoveel mogelijk studenten aan te trekken. Een dergelijke toets moet zich volgens het ISO niet alleen beperken tot baangaranties. Kleine opleidingen die een maatschappelijke waarde hebben, moeten de test volgens de organisatie kunnen doorstaan. 

Onnodige bureaucratie
Minister Bussemaker stelt dat dit nieuwe systeem een hoop onnodige bureaucratie met zich zou meebrengen. ‘We hebben recent een hele discussie gehad omdat we de bureaucratische last bij accreditatie willen verminderen, maar dit zou enorm veel bureaucratie met zich meebrengen.’

Volgens het voorstel van de VVD zou de Commissie doelmatigheid hoger onderwijs (CDHO), die opleidingen nu al toetst voor ze van start mogen, de opleidingen moeten controleren. Hoewel Bussemaker afwijzend is ten opzichte van het voorstel, heeft ze beloofd het functioneren van het CDHO te onderzoeken. Voor het zomerreces wil ze de Kamer over deze verkenning informeren.  

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen