Home NieuwsNederland Criminele praktijken aan hoger onderwijsinstellingen

Criminele praktijken aan hoger onderwijsinstellingen

door Redactie

De hoger onderwijsinstellingen in Nederland overtreden massaal de wet als het gaat om het bindend studieadvies (BSA). Dat blijkt uit verschillende vonnissen van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) van de afgelopen twee jaar. 

Tegen de wet
De instellingen mogen volgens de wet namelijk maar één keer oordelen over de voortgang van een student in zijn propedeusejaar, terwijl universiteiten en hogescholen hierover vaak twee keer een oordeel geven. De onderwijsrechters van het CBHO keuren de huidige praktijken van veel onderwijsinstellingen rondom het BSA af. Studenten moeten in hun propedeusejaar een minimum aantal studiepunten halen om hun opleiding te kunnen vervolgen. Mocht een student hier niet aan voldoen, dan krijgt hij een negatief BSA en moet hij stoppen met zijn opleiding. Veel instellingen vellen echter in het tweede studiejaar van een student nog een oordeel over het propedeusejaar, door bijvoorbeeld te eisen dat studenten hun propedeuse in het tweede jaar moeten halen. Lukt de student dit niet, dan moet hij het veld ruimen. Dit is volgens het CBHO in strijd met de wet, omdat dit een tweede oordeel is.

Strijd gewonnen
Vanaf 2014 hebben verschillende studenten van universiteiten en hogescholen een rechtszaak aangespannen tegen hun onderwijsinstelling in een poging om de beslissingen omtrent het BSA en P-in-2 nietig te verklaren. Een student aan de Universiteit Leiden (UL) vocht bijvoorbeeld afgelopen april zijn tweede oordeel aan bij het CBHO. Hij had genoeg studiepunten gehaald in het tweede jaar, maar zijn laatste propedeusevak sloot hij af met een onvoldoende. Hierdoor gaf de UL hem een negatief studieadvies en kon hij vertrekken. De student stapte naar het CBHO om de beslissing aan te vechten. Het College gaf hem gelijk, waardoor de student mag blijven studeren aan de UL.

De rechters van het CBHO willen een ding duidelijk maken: een hoger onderwijsinstelling mag over het propedeusejaar slechts één keer een oordeel vellen. Een universiteit mag een student niet eerst een positief BSA geven, om diezelfde student in het tweede studiejaar alsnog van de opleiding te gooien omdat hij zijn propedeuse niet in twee jaar heeft gehaald.

Radboudiaans BSA-debacle
Op de Radboud Universiteit is het BSA al het hele collegejaar een beladen onderwerp. Het College van Bestuur (CvB) wilde het BSA in september vorig jaar ophogen van 39-42 studiepunten naar 42-45 studiepunten, dit tot ongenoegen van de medezeggenschap. Hier trok het CvB zich weinig van aan een voerde de ophoging toch nog door. Uiteindelijk gingen de Universitaire Studentenraad en de Ondernemersraad tot het uiterste en spanden een geschil aan bij het stichtingsbestuur van de universiteit, omdat volgens de medezeggenschap de ophoging juridisch incorrect is verlopen. De uitspraak van dat geschil laat voorlopig op zich wachten. Hopelijk neemt de RU de uitspraak van het CBHO mee in de beslissing rondom het BSA.

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen