Home NieuwsNederland Goed gesprek over hoger onderwijs

Goed gesprek over hoger onderwijs

door Redactie

Vorige week werd er in de Tweede Kamer flink gedebatteerd over de nieuwe onderwijsbegroting. Onder andere de maatregelen rondom de halvering van het collegegeld en de groeiende stressklachten onder studenten werden behandeld.

Halvering collegegeld
Afgelopen woensdag werd nog een petitie voor de halvering van het collegegeld van alle studenten ingediend bij de Tweede Kamer, waarna het debat over de halvering van het collegegeld losbarstte. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, benadrukte dat de korting op het collegegeld voor aankomende eerstejaars is bedoeld. ‘Hiermee willen we de drempel voor eerstejaars om te gaan studeren, verlagen.’ Volgens haar moet dit de kansengelijkheid binnen het onderwijs bevorderen. Om het dreigende lerarentekort tegen te gaan is nu ook besloten om het collegegeld voor alle lerarenopleidingen de eerste twee jaar te halveren. In het regeerakkoord zou deze dubbele korting enkel gelden voor de pabo’s en academische pabo’s, maar nu profiteren ook toekomstige mbo en voortgezet onderwijs docenten van de regeling. Over het feit dat studenten die in 2015, 2016 of 2017 begonnen zijn geen basisbeurs meer krijgen maar ook niet kunnen profiteren van de nieuwe maatregel is met geen woord gerept.

Gescheiden maatregelen
Hierna reageerde de minister direct op de eerdere kritiek van GroenLinks en de SP, die een verband legden tussen de verhoging van de rente op de studielening en de halvering van collegegelden. ‘Ik snap dat zij dit frame willen leggen maar het zijn toch echt twee zeer gescheiden beleidsmaatregelen’, legde Van Engelshoven uit. De verlaging van het collegegeld moet zich richten op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. ‘De verhoging van de rente daarentegen is gericht op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de lange termijn, zodat ook toekomstige lichtingen studenten gebruik kunnen maken van de sociale leenfaciliteit.’ Zihni Özdil, kamerlid namens Groenlinks, wees in zijn reactie de minister op het denivellerende karakter van de maatregelen. Studenten van ouders met een lager inkomen moeten namelijk meer lenen dan het studerende kroost van ouders met een hoger salaris. Daardoor moeten studenten die meer lenen meer rente betalen, terwijl zij minder op hun ouders kunnen steunen. Een geluk voor studenten die op dit moment studeren: de minister liet weten dat het nieuwe rentestelsel, de zogenaamde tienjaarsrente, alleen zal gelden voor studenten die nu nog niet studeren. Voorlopig blijft de huidige generatie studenten dus nog buiten schot.

Nederlands verdwijnt niet
Eerder hadden de kamerleden van de PVV, Groenlinks, het CDA en de SGP geklaagd over het veelvuldige gebruik van Engels in het hoger onderwijs, iets waar ze bij de opleiding Psychologie in Nijmegen over kunnen meepraten. ‘De Nederlandse taal blijft overeind en verdwijnt niet uit het onderwijs, ook niet uit het hoger onderwijs’, meldt de minister. ‘De wet heeft Nederlands als uitgangspunt, maar kent ook uitzonderingen.’ Daarbij gaf Van Engelshoven aan dat internationalisering wel degelijk een belangrijk facet is binnen het hoger onderwijs.

Toenemende werkdruk
Tijdens het debat bleef ook het thema studentenwelzijn niet onaangeroerd. De toenemende werkdruk en daarmee gepaard gaande stressklachten onder studerenden is een onderwerp dat de gemoederen al een tijdje bezig houdt, waardoor er ook in de Tweede Kamer vragen werden gesteld over de situatie. Een motie van kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Frank Futselaar (SP) om een extra onderzoek in te stellen naar de hoge werkdruk, werd echter ontraden door de onderwijsminister. ‘Het gaat hier echt om de relatie tussen de student en de school of universiteit. Wij zijn daar al over in gesprek met studentenorganisaties en decanen’, reageerde Van Engelshoven.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen