Home NieuwsNederland Voorstel flexstuderen krijgt stevige kritiek

Voorstel flexstuderen krijgt stevige kritiek

door Redactie

Maandag kwamen Tweede Kamerleden Pieter Duisenberg (VVD) en Mohammed Mohandis (PVDA) in samenwerking met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) met het voorstel om collegegeld per vak te betalen. Het plan stuitte onder andere in de Tweede Kamer op forse kritiek.  

Weerstand uit Den Haag en Amsterdam
Op de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zal dit systeem mogelijk volgend jaar als experiment worden ingevoerd. Forse kritiek is echter geuit op de plannen om collegegeld per vak te betalen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk stelt dat met het nieuwe systeem ‘de jacht op studenten’ zou toenemen, waardoor er nog een groter deel van het geld van universiteiten zal gaan naar het maken van reclame. D66-Kamerlid Paul van Meenen denkt dat de druk op studenten om een vak te halen hierdoor te groot zou worden en hij ziet de bekostiging per studiepunt als ‘het toppunt van rendementsdenken’. De Amsterdamse studentenunie ASVA heeft het daarnaast over een ‘vermarkting van onderwijs door de pilot met flexstuderen’. Zij spreken ook hun kritiek uit over het feit dat de medezeggenschap van de UvA en de HvA zou zijn gepasseerd bij het invoeren van de pilot. Een ander veelgehoord argument is dat de administratieve lasten behoorlijk zullen toenemen. 

Ongegronde kritiek?
Duisenberg en Mohandis, de initiatiefnemers, kunnen zich niet vinden in de kritiek. Mohandis stelt dat er veel verschillende studenten zijn en dat die de behoefte hebben aan meer keuzevrijheid. Als studenten per vak betalen, dan kunnen ze studie volgens hen beter combineren met een gezin, een bijbaantje of een eigen bedrijf. Duisberg denkt dat het plan ervoor zorgt dat de student de regie in eigen handen krijgt. Daarnaast beroept hij zich op het argument dat de LSVb achter het plan staat en dat de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam er graag mee willen experimenteren. 

Reactie van minister Bussemaker
Minister van onderwijs Jet Bussemaker heeft toestemming gegeven voor het experiment aan de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, hoewel daar geen toestemming van een minister of de Tweede Kamer voor nodig is. Ze vindt het een interessante aanvulling op andere experimenten, maar waarschuwt dat een flexibel onderwijssysteem niet voor iedereen geschikt is. Bussemaker is bereid om te onderzoeken welke extra mogelijkhededen ze aan onderwijsinstellingen kan bieden voor extra flexibiliteit, maar collegegeld per vak zal wat haar betreft altijd voor een beperkte groep gelden.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen