Home NieuwsNederland Internationale studenten overspoelen Nederlandse universiteiten

Internationale studenten overspoelen Nederlandse universiteiten

door Redactie

Dit collegejaar studeert een recordaantal internationale studenten in Nederland, zo blijkt uit een analyse van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn bang dat universiteiten geen rekening houden met de gevolgen van het aantrekken van buitenlandse studenten.

Grote groei
Het aantal niet-Nederlandse studenten is dit jaar met tienduizend gestegen ten opzichte van het collegejaar 2016-2017. Dit betekent dat er in totaal 122 duizend internationale studenten aan Nederlandse universiteiten studeren en dat gemiddeld een op de acht studenten een internationale student is. Van de 122 duizend studenten volgen er negentigduizend een volledige bachelor of master, de overige studenten verblijven maar voor een semester of studiejaar in Nederland. Op de Radboud Universiteit (RU) is het aantal buitenlandse studenten daarentegen niet drastisch gestegen. De internationalisering maakt het volgens het ISO mogelijk om ervaringen uit te wisselen en in aanraking komen met andere achtergronden. Om dit te realiseren vindt het ISO dat universiteiten wel moeten helpen bij de integratie van buitenlandse studenten.

Binnen de perken
Deze culturele diversiteit heeft echter ook een keerzijde. Doordat universiteiten graag meer internationale studenten aantrekken, zijn veel opleidingen geheel of gedeeltelijk in het Engels. De LSVb is bezorgd dat hierdoor de kwaliteit van colleges achteruit gaat en dat Nederlandse studenten moeten concurreren met buitenlandse studenten voor een plek bij de vervolgopleiding in het hoger onderwijs omdat er dan minder plaatsen overblijven voor Nederlandse studenten. Daarnaast zijn er door het kamertekort in veel steden te weinig kamers beschikbaar voor die extra studenten, al vallen de problemen in Nijmegen mee. De LSVb roept universiteiten op ‘een pas op de plaats te maken en hun strategie te doordenken’. Veel universiteiten kunnen het grote aantal internationale studenten niet aan, maar studenten weigeren vanwege hun afkomst is discriminatie. Hierdoor kan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geen maatregelen nemen om internationalisering aan banden te leggen.

Internationalisering kan mooi zijn, maar ook uit de hand lopen. Universiteiten moeten daarom meer rekening gaan houden met de gevolgen van het stijgend aantal internationale studenten. De RU doet het in veel opzichten, zoals de huisvesting van buitenlandse studenten goed, maar ook in Nijmegen zijn problemen, bijvoorbeeld met het aanbieden van Engelstalige colleges

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen