Home NieuwsNederland Kabinet wil verengelsing onderwijs tegengaan

Kabinet wil verengelsing onderwijs tegengaan

door Redactie

Het kabinet heeft concrete plannen gemaakt om de verengelsing in het hoger onderwijs tegen te gaan. Op deze manier probeert het de groeiende instroom van buitenlandse studenten te beperken en opleidingen toegankelijk te houden voor de Nederlandse student.

Tekst: Myrte Nowee

Ieder jaar stijgt het aantal buitenlandse studenten dat in Nederland komt studeren. Het afgelopen jaar kwam 11,5 procent van het totale aantal studenten uit het buitenland. Een jaar eerder was dit nog 10,5 procent. De afgelopen jaren is het aantal studies dat is overgegaan op Engels als voertaal met deze studenten meegestegen. Op Nederlandse universiteiten is 23 procent van de bachelors en 74 procent van de masteropleidingen momenteel Engelstalig.

Nederlandse studenten in het nadeel
De verengelsing zou buitenlandse studenten aantrekken en het kennisaanbod van de studies internationaliseren. Studentenbonden vrezen echter dat de verengelsing ervoor zorgt dat het hoger onderwijs minder toegankelijk is voor Nederlandse studenten. ‘Internationalisering is een groot goed’, verklaart minister Van Engelshoven (onderwijs) aan Trouw. ‘Onderzoek laat echter zien dat de groei van het aantal Engelstalige opleidingen en internationale studenten dusdanig is dat het hoger onderwijs te veel onder druk kan komen te staan.’

Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) voorzitter Kees Gillesse vult hierbij aan dat internationalisering niet enkel om de voertaal zou moeten gaan. ‘Echt internationaliseren betekent gebruik maken van de verschillende perspectieven in de collegebanken en een goede uitwisseling van verschillende opvattingen. Dat moet goed doordacht worden en passen bij het karakter van een opleiding’, stelt hij in zijn verklaring.

Maatregelen
Het wetsvoorstel dat Van Engelshoven binnenkort zal presenteren aan de Tweede Kamer bevat een aantal concrete plannen om het aantal buitenlandse studenten terug te dringen. Zo mag straks een studie alleen in het Engels gegeven worden als dat daadwerkelijk bijdraagt aan een studie. Instellingen moeten dan vóór ze een opleiding in een andere voertaal kunnen onderwijzen beargumenteren wat de meerwaarde hiervan is voor de student. Daarnaast wordt het minimumcollegegeld voor studenten van buiten Europa verhoogt. Hoewel de studentenvakbonden ISO en LSVb zich afvragen of de maatregelen voldoende helpen geven ze aan blij te zijn dat er gehoor wordt gegeven aan de zaak.  

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen