Home NieuwsNederland Meer studenten naar de studentenpsycholoog

Meer studenten naar de studentenpsycholoog

door Redactie

Steeds meer studenten zijn op zoek naar psychische hulpverlening, blijkt uit een enquête onder 35 studentenpsychologen van het interstedelijk studentenoverleg (ISO). Ook de ernst van de klachten zou zijn toegenomen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er verschillende redenen mogelijk zijn voor de toename van het aantal hulpzoekende studenten. Zo is het mogelijk dat studenten daadwerkelijk meer klachten hebben. Het kan ook zo zijn dat de zichtbaarheid en toegankelijkheid van studentenpsychologen is verbeterd, waardoor studenten makkelijker hulp weten te vinden. Studentenpsychologen zijn matig tevreden over trainingen en cursussen waarmee ze studenten kunnen helpen. Nog minder tevreden zijn ze over de tijd die ze per student kunnen besteden.

Het onderzoek van het ISO stelt dat kosten enerzijds een drempel kunnen vormen om hulp te zoeken, maar anderzijds toewijding van studenten aan de hulpverlening kunnen verhogen. De kosten van studentenpsychologen zijn op universiteiten lager dan in de reguliere zorg. Op de Radboud Universiteit gaat het bijvoorbeeld om een eenmalig bedrag van 25 euro voor een intakegesprek. Als het gaat om toegankelijkheid en capaciteit van studentenpsychologen scoren universiteiten beter dan hogescholen, terwijl studentenpsychologen bij beide hoger onderwijsinstellingen zeggen tevreden te zijn met de toegankelijkheid. Over wachttijden zijn de psychologen minder positief: in sommige gevallen komt het zelfs voor dat studenten twaalf weken op hulp moeten wachten.

Het onderzoek beveelt aanbieders van onderwijsinstellingen onder meer aan een minimumaantal studentenpsychologen aan te nemen op basis van het aantal studenten en de wachttijd te beperken tot maximaal een maand.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen