Home NieuwsNederland Ministerie neemt maatregelen voor gedupeerde studenten

Ministerie neemt maatregelen voor gedupeerde studenten

door Jochem Bodewes

Na landelijk overleg binnen onderwijs is besloten dat het bindend studieadvies (BSA) voor één jaar wordt uitgesteld. Hiermee proberen de betrokken partijen een oplossing te bieden voor de eerstejaarsstudenten, die studiehinder ondervinden door de impact van het coronavirus op hun colleges en tentamens. ‘Zo nemen we de zorgen onder studenten weg.’


De afgelopen week staken de overheid, de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging van Hogescholen (VH) en studentenvakbonden ISO & LSVB de koppen bij elkaar om een oplossing te vinden voor het bindend studieadvies nu veel onderwijs en tentamens uitvallen. Dit resulteerde in een jaar uitstel van het bindend studieadvies voor eerstejaarsstudenten. Dit moet studenten die dit jaar nog geen positief studieadvies krijgen volgend jaar opnieuw een kans bieden om het benodigde aantal studiepunten alsnog te halen. In plaats van één, krijgen studenten dus twee jaar de tijd om het BSA te halen. Het BSA wordt voor deze groep aan de RU wel verhoogd. In plaats van de 39 à 45 studiepunten die nu aan bacheloropleidingen vereist is, moeten deze studenten alle vakken, 60 EC, uit het eerste jaar halen.

Mogelijke financiële compensatie

Bij het meldpunt van studentenvakbond ISO kwamen veel zorgen binnen van studenten. Voorzitter Kees Gillesse: ‘Studenten waren bang het bindend studieadvies niet te halen vanwege het onderwijs dat nu deels vervalt en de tentamens die niet door kunnen gaan.’ Het BSA-uitstel de studenten geruststellen en duidelijkheid scheppen, zo beaamt RU woordvoerder Martijn Gerritssen. ‘Dit is om de zorgen van studenten weg te nemen, zodat ze zich gewoon kunnen richten op hun studie.’ Volgens Gerritssen en is dit ook waarom er, ondanks de vele verschillen tussen opleidingen, gekozen is voor een algemene maatregel. Gillesse is het met hem eens. ‘Als er gezegd wordt dat iedereen er aanspraak op kan maken, haalt dat onzekerheid uit de lucht, en dat is goed.’

Naast het jaar uitstel zijn er maatregelen genomen om de doorstroom tussen verschillende studieniveaus te blijven stimuleren. Zonder dat een HBO’er al zijn vakken heeft afgerond, is het nu mogelijk alsnog naar de universiteit te gaan. Ook zijn de selecties voor numerus fixus opleidingen en de aanmeldingsdeadlines voor opleidingen verzet. Voor studenten die financiële problemen ondervinden door de coronacrisis heeft DUO voor nu het maximale leenbedrag tijdelijk verhoogd. Naar een eventuele financiële compensatie voor studenten die door het coronavirus studievertraging oplopen wordt nog gekeken. ‘Daar denken we hard over na en gaan we zeker nog over om de tafel zitten’, aldus Gillesse.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen