Home NieuwsNederland Studenten krijgen grotere vinger in de pap

Studenten krijgen grotere vinger in de pap

door Redactie

De Tweede Kamer stemde gisteren over een reeks amendementen binnen een nieuwe wet die het bestuur van onderwijsinstellingen moet verbeteren. Zeven grote aanpassingen op deze ‘Wet Versterking Bestuurskracht’ werden uiteindelijk doorgevoerd. Volgende week wordt over de hele wet gestemd. Helaas pindakaas, de Radboud Universiteit is een bijzondere universiteit, waardoor er voor de medezeggenschap op de RU niet direct iets verandert.  

De amendementen
Ten eerste zullen opleidingscommissies op openbare universiteiten in de toekomst meer macht hebben. Waar de leden hiervan eerder alleen advies mochten geven over de onderwijs- en examenregeling (oer), krijgen ze nu instemmingsrecht over een aantal onderdelen hiervan.

Ook zal binnen een sollicitatiecommissies voor nieuwe bestuurders de inspraak groter worden, omdat er één docent en één student in moeten worden opgenomen.

Bovendien vond een meerderheid van de Kamer dat besturen van onderwijsinstellingen transparanter moet worden: zwart op wit staat nu dat bestuurders gevraagd en ongevraagd alle relevante informatie moeten delen met medezeggenschapsraden.

De medezeggenschappers van hogescholen krijgen daarnaast ook te maken met meer inspraak, aangezien de Kamer ‘student-assessoren’ wil invoeren, die bedoeld zijn om vergaderingen van besturen bij te wonen.

Een onderdeel dat werd geschrapt uit het wetsvoorstel is de meldplicht voor toezichthouders. Als er ernstige problemen bij universiteiten of hogescholen zouden zijn, moesten zij in het originele plan meteen de onderwijsinspectie inschakelen. 

Studenten zullen bovendien op een individueel niveau profiteren van de beslissingen van de Kamer. Vanaf nu is het zo dat voltijd studentbestuurders bij bijvoorbeeld medezeggenschapsraden of studentenverenigingen geen collegegeld meer hoeven te betalen, maar nog wel studiefinanciering kunnen blijven ontvangen. Helaas geldt ook hiervoor dat de RU geen voltijd bestuurders kent en geen enkele studenten op de RU van deze regeling gebruik kan maken.

Tenslotte wordt het lastiger voor onderwijsinstellingen om oude tentamencijfers te laten vervallen. Dit mag alleen nog maar wanneer de opgestoken kennis ‘aantoonbaar’ is verouderd. 

Reactie LSVb en ISO
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is zeer te spreken over de aanpassingen en is vooral positief over de toename in studenteninspraak. ‘Studenten willen meepraten over hoe kwalitatief goed onderwijs wordt vormggeven. Een goed geïnformeerde en gepositioneerde medezeggenschap met voldoende rechten hoort daarbij. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het hierover gelukkig met ons eens’, aldus Linde de Nie, voorzitter van ISO. 

Ook de Landelijke Studenten Vakbond is tevreden. Voorzitter Stefan Wirken benadrukt hoe de inzet van zijn organisatie om inspraak van studenten te vergroten eindelijk zijn vruchten afwerpt. Wirken: ‘Na de studentenprotesten van vorig jaar is dit echt een stap vooruit en zal de student meer over zijn of haar onderwijs te zeggen krijgen.’

Veranderingen op de RU
Vanwege het bijzondere karakter van de RU zal er voor de medezeggenschap op de Radboud Universiteit niets veranderen. Tenzij het CvB zich iets zou aantrekken van de veranderingen op bijna alle universiteiten in Nederland natuurlijk. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen