Home NieuwsNederland [Update] Toekomstige leraar meer dan een vak apart

[Update] Toekomstige leraar meer dan een vak apart

door Redactie

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat universiteiten en hogescholen nieuwe lerarenopleidingen moeten ontwikkelen die vakoverstijgend zijn. Dat blijkt uit een debat van afgelopen woensdag.

Twee vakken in een klap
PvdA-Kamerlid Loes Ypma diende een motie in, waarin ze het kabinet opriep om aan een nieuwe lerarenopleiding voor het hoger onderwijs te werken. Ze zei tijdens het debat dat lerarenopleidingen moeten nadenken over hun rol in de toekomst van het onderwijs. Volgens haar moet deze vakoverstijgend worden. Het zal makkelijker worden om meerdere bevoegdheden te halen tijdens één opleiding, dus voor bijvoorbeeld Nederlands en Engels. ‘Dit betekent echter niet dat kennis van slechts één vak er niet meer toe doet, maar het één hoeft het ander niet uit te sluiten’, meent Ypma.

Academische Pabo’ers
Een ander onderdeel van de motie van Ypma is het ontwikkelen van een academische opleiding voor het basisonderwijs. Nu volgen universitaire Pabo-studenten een opleiding, die een combinatie is van een normale Pabo-opleiding op hbo-niveau en een opleiding Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde aan een universiteit. De Radboud Universiteit is al bezig om een eerste echte academische Pabo-opleiding in Nederland te ontwikkelen. 

Het plan om nieuwe lerarenopleidingen in het hoger onderwijs te creëren is niet nieuw. Afgelopen januari kwam minister van Onderwijs Jet Bussemaker al met plannen om de universitaire lerarenopleidingen te reorganiseren.

Update: donderdag 31 maart, 13.30 uur
Paulien Meijer, hoogleraar en wetenschappelijk directeur van de Radboud Docenten Academie, laat weten dat bevoegdheden halen voor twee vakken aan de Radboud Universiteit alleen mogelijk is als een student twee bachelors heeft gevolgd. ‘Aan de Radboud Docenten Academie leiden we docenten op met een eerstegraads bevoegdheid in hun vak. Wij hebben bepaalde instroomeisen voor de masteropleiding. Als een student zijn eerstegraads bevoegdheid in Geschiedenis wil halen, dan moet hij eerst een bachelor Geschiedenis hebben afgerond. Wil deze student bijvoorbeeld nog de bevoegdheid Duits halen, dan kan dat alleen als hij ook een bachelordiploma Duits heeft gehaald. Wij hechten veel waarde aan de vakkennis van de docenten die wij opleiden. De vakinhoud staat voorop.’ Verder laat Meijer weten dat de educatieve master van de Radboud Docenten Academie wel wordt aangepast: ‘In de toekomst moet dit een tweejarige master worden, waar de combinatie van vakinhoud en educatie centraal staat.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen