Home NieuwsNederland Nog veel te winnen voor studenten met een handicap

Nog veel te winnen voor studenten met een handicap

door Redactie

Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) heeft maandag het jaarlijkse rapport ‘Studeren met een Functiebeperking’ gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er verbeteringen zichtbaar zijn voor studenten met een beperking, maar er nog veel moet gebeuren. Ook op de Radboud Universiteit (RU) kan het beter.

Het rapport van het CHOI is gebaseerd op beoordelingen uit de Nationale Studentenenquête, uitgevoerd onder 280.000 studenten in het hoger onderwijs. Van de deelnemers gaf ruim een zevende aan een functiebeperking te hebben. Dit is een lichte toename ten opzichte van vorig jaar. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om dyslexie en dyscalculie of ADHD, maar ook om chronische ziektes en fysieke beperkingen. In de enquête werd daarnaast gekeken naar de invloed die een beperking op de studie heeft en de manier waarop onderwijsinstellingen daarmee omgaan. De grootste problemen liggen nog steeds bij voorlichting en intake, maar ook begeleiding werd dit jaar slechter beoordeeld dan voorgaande jaren. Studenten zijn wel nog altijd positief over de manier waarop docenten omgaan met hun functiebeperking.

Van de individuele onderwijsinstellingen doet Wageningen University het onder de universiteiten nog altijd het best. De RU komt voor de Bachelorfase op plek vier, twee plekken lager dan vorig jaar. Toch scoort de RU voor veel criteria bovengemiddeld, waaronder ook intake en begeleiding. De Nijmeegse totaalscore is boven het landelijke gemiddelde, met een 6,57. Hiermee is het de enige brede universiteit die boven het gemiddelde scoort. In de masterfase scoort de RU iets minder goed, met een negende plek en een 6,4 gemiddeld. De HAN kwam er minder gunstig vanaf, met een zevende plek bij de grote hogescholen en zelfs een cijfer onder het landelijke gemiddelde, op het gebied van voorlichting.

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) reageert geschrokken op het nieuws en hoopt dat er snel stappen genomen zullen worden om studenten met een beperking de voorzieningen te bieden die ze nodig hebben. Vooral voor studenten met psychische klachten moet meer gedaan worden, vindt het ISO.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen