Home NieuwsNederland Opnieuw zorgwekkend signaal studentenwelzijn

Opnieuw zorgwekkend signaal studentenwelzijn

door Vincent Veerbeek

Dat studenten het zwaar hebben, is bijna geen nieuws meer. Een nieuw rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat dinsdag is gepresenteerd, bevestigt dit nog maar eens. 

Het RIVM concludeert dat niet alleen studenten, maar ook jongeren in het algemeen steeds vaker stress ervaren, waardoor hun gezondheid achteruit gaat. De redenen die het RIVM noemt voor deze ontwikkeling zijn een deprimerende waslijst aan factoren, zoals toegenomen prestatiedruk door de invoering van het leenstelsel, het bindend studieadvies en de invloed van sociale media. Hoewel dit niet direct betekent dat alle jongeren een depressie nabij zijn, is het volgens sommige experts wel reden voor zorg. Het Interstedelijk Studentenoverleg laat in een persbericht weten blij te zijn dat er meer aandacht is voor dit thema en benadrukt dat er snel iets moet worden gedaan om deze tendens tegen te gaan.

Vorig jaar hield de Radboud Universiteit (RU) al een welzijnsenquête onder studenten, waarbij bleek dat er nog veel te winnen valt. Inmiddels heeft de RU een aantal actiepunten opgesteld om hier verandering in te brengen, hoewel nog niet alles even concreet is. Ook de Universiteit van Amsterdam deed recent een onderzoek naar de gezondheid van studenten. Daaruit werd onder meer duidelijk dat studenten met een niet-westerse achtergrond in hogere mate last hebben van psychische problemen. In de rest van Nederland is inmiddels ook steeds meer aandacht voor de stressklachten die veel studenten ervaren. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen