Home NieuwsNederland Overtreding wet BSA verleden tijd

Overtreding wet BSA verleden tijd

door Redactie

Opluchting bij onder andere de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). Minister Bussemaker van Onderwijs maakt namelijk een einde aan een bindend studieadvies (BSA) in het tweede studiejaar.

Afgelopen mei ontstond er commotie rondom de wet waarin het BSA is opgenomen. Veel hoger onderwijsinstellingen velden twee keer een oordeel over de voortgang van een student in zijn propedeusejaar, terwijl in de wet staat dat dit maar één keer mag. Bij veel opleidingen moeten studenten in hun eerste studiejaar een minimum aantal punten halen, het BSA. Dan is er dus een eerste beoordeling. Daarnaast worden studenten bij veel opleidingen in het tweede studiejaar weggestuurd als ze hun propedeusevakken in dat jaar nog niet hebben gehaald. Hier gaat het om een tweede oordeel over de studieprogressie en dat is tegen de wet. 

In juni stuurden de LSVb en het ISO een brief naar de Tweede Kamercommissie van Onderwijs over dit probleem. Nu reageert Bussemaker op deze brief en zegt ze de wetsovertreding te gaan aanpakken. In een brief aan de Tweede Kamer die zij afgelopen vrijdag verstuurde, stelt ze dat ‘studenten onder geen beding de dupe mogen worden van regelingen binnen de instelling die niet conform de wet zijn vormgegeven. Instellingen moeten, ook wanneer de BSA-regeling in de instelling nog aangepast moet worden aan de eisen van de wet, conform de wet handelen richting studenten.’

Met deze reactie van Bussemaker komt er dus een einde aan het tweede oordeel over het propedeusejaar. Voor studenten aan de RU verandert er niks; aan alle faculteiten wordt er volgens Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU, alleen een BSA gehanteerd in het eerste studiejaar. 

 

 

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter