Home NieuwsNederland Regelingen voor studenten vanuit de Tweede Kamer

Regelingen voor studenten vanuit de Tweede Kamer

door Myrte Nowee

Waar de afgelopen weken voor iedere sector wel een financiële tegemoetkoming werd geregeld, werd tot nu toe van studenten verwacht dat zij de rekening van de crisis zelf moesten betalen. Het CDA en D66 hebben daarom een voorstel ingediend om ook naar hun situatie te kijken. Dit voorstel is gisteren aangenomen. 


In het voorstel, ondertekend door Rob Jetten (D66) en Pieter Heerma (CDA), staat dat het kabinet moet onderzoeken welke studenten in de knel komen door de coronacrisis. Op basis daarvan moet het doen wat nodig is om die studenten te helpen, zonder op voorhand bepaalde maatregelen uit te sluiten. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over een verlaging van het collegegeld en zijn er plannen om de kosten van een studievertraging te verminderen. Ook zijn er momenteel speciale regelingen voor flexwerkers en medewerkers met 0-urencontracten in de maak. ‘We zeggen over al deze opties niet van tevoren “dit niet en dat wel”’,  aldus Jelger Zee, persvoorlichter van D66. ‘Het uitgangspunt is dat we studenten willen helpen. Daarom zal er onderzoek worden gedaan naar waar precies de knelpunten zitten, en bij welke groepen. Daar kunnen dus meerdere oplossingen voor worden gevonden.’ 


‘Je wordt als student eigenlijk gestraft voor het volgen van onderwijs.’

Huidige voorstellen

GroenLinks pleit als alternatief voor meer lenen voor een compensatieregeling voor studenten die vanwege de coronamaatregelen studievertraging oplopen. ‘Studeren is geen gunst, maar een recht. We moeten voorkomen dat jongeren afhaken, of zich verder in de schulden moeten steken vanwege de crisis’, stelt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld. Daarnaast pleit de partij voor een financiële regeling voor studenten die inkomsten uit werk of stages mislopen. In veel huidige regelingen vallen studenten namelijk steeds net buiten de boot. ‘Wij gaan daarom aan het kabinet voorstellen om studenten voortaan expliciet onder de regelingen te laten vallen’, aldus Westerveld.

CDA lid Jan Paternotte ziet liever dat studenten worden gecompenseerd uit het profileringsfonds voor hogere onderwijsinstellingen. Dit fonds is er oorspronkelijk voor om studenten financieel bij te staan die een bestuursfunctie vervullen of fysieke beperkingen hebben. Paternotte vindt dat de overheid dit fonds moet aanvullen om studenten financieel bij te staan. Ook daar zitten verschillende voorwaarden aan. Zou zou volgens de LSVb dit geld voornamelijk beschikbaar komen voor studenten die zelf ziek zijn geworden of vertraging oplopen hebben, en niet voor alle studenten die door de crisis geld mislopen.

GroenLinks stelt voor een vorm van compensatie in de vorm van collegegeld &inkomens en stage, heel gek wel voor zzpers en studenten


‘Rutte lacht zorgen weg’ 

Ondanks de goede voornemens ziet de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) nog veel haken en ogen aan de plannen van de regering. ‘Er wordt inderdaad naar verschillende regelingen gekeken, maar we krijgen het beeld dat studenten daar toch vaak niet onder zullen vallen’, aldus Alex Tess Rutten, voorzitter van de LSVb. ‘Ook al voldoe je aan alle eisen voor bijvoorbeeld een bijstandsregeling, dan kun je daar als studenten geen aanspraak op maken. Je wordt als student dus eigenlijk gestraft voor het volgen van onderwijs.’ Een ander plan zou zijn dat er geld uit de profileringsfondsen beschikbaar zou komen. ‘Dat zou vooral gaan over studenten die door ziekte of door uitloop geld mislopen. Maar ook heel veel studenten lopen geld mis door het missen van een baan’, vertelt Rutten. ‘Wij hebben nu al 1600 meldingen binnen van studenten die door het verliezen van een bijbaan gemiddeld 530 euro per maand mislopen. Aangezien studenten sinds het leenstelsel heel erg afhankelijk zijn van hun bijbanen is dat zorgelijk.’ 

Om ervoor te zorgen dat de regering niet alleen aandacht voor de studenten heeft, maar dat die regelingen er ook echt komen, roept de LSVb studenten op om twitterberichten naar politici te sturen om hen op de hoogte te brengen van hun financiële situatie. Tot nu toe doet het kabinet er namelijk te makkelijk over, vindt de LSVb. ‘Je zag het ook in de persconferentie van gisteren. Er werd een vraag gesteld aan premier Rutte over wat hij voor studenten wilde doen. Dat lachte hij toen een beetje weg en zei dat hij niet voor iedereen iets kon regelen’, vertelt Rutten. ‘We hoeven geen aparte regeling voor studenten, maar willen dat in de algemene regeling voor flexwerkers zij daar ook onder vallen.’ 

Rectificatie: Aangepast op 28 arpil 2020. In een eerdere versie van dit artikel werd gesteld dat de LSVb en FNV Young & United het niet eens waren met de compensatieregelingen die GroenLinks heeft voorgesteld. De kritiek vanuit de vakbonden was echter gericht op een andere compensatieregeling en niet de huidige voorstellen (een financiële regeling voor werkgevers waar studenten vaak niets van terug zouden zien). Dit is daarom aangepast.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen