Home NieuwsNederland Renteverhoging studieschuld leidt tot weerstand

Renteverhoging studieschuld leidt tot weerstand

door Redactie

Studentenorganisaties Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Landelijk studenten Rechtsbureau (LSR) dreigen naar de rechter te stappen naar aanleiding van het nieuwe wetsvoorstel van minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven.

Tekst: Julia Meilink en Myrte Nowee

Van Engelshoven diende eind vorig jaar een wetsvoorstel in waarmee rente op de studielening aan de 10-jaarsrente gekoppeld wordt. Met de invoering van die regeling zal de rente op de studieschuld stijgen waardoor de studieschuld per student gemiddeld 5500 euro stijgt. De studentenorganisaties ISO en LSR menen dat het wetsvoorstel in strijd is met het VN-verdrag dat Nederland heeft ondertekend: het Internationaal Verdrag inzake Economische Sociale en Culturele rechten.

In het verdrag staat dat het hoger onderwijs ‘geleidelijk aan kosteloos moet worden gemaakt’. Volgens de studentenorganisaties voldoet de invulling van het wetsvoorstel niet aan deze beschrijving. De invoering van het leenstelsel was niet in strijd met dit verdrag, beamen ook LSR en ISO. ‘De regering kan waarschijnlijk aantonen dat het geld afkomstig uit het leenstelsel geïnvesteerd wordt in het hoger onderwijs’, vertelt LSR-voorzitter Brechje Keukens. Volgens de studentenorganisaties verdwijnt het geld van de nieuw voorgestelde regeling echter in de schatkist. ‘Het geld van de renteverhoging is in strijd met het verdrag, omdat het niet wordt geïnvesteerd in het hoger onderwijs en dat extra geld niet noodzakelijk is om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen’, stelt Keukens. ‘De renteregeling is alleen maar bedoeld om de staatskast te vullen.’

‘Wij hebben dit onderwerp naar buiten gebracht om de Eerste Kamer te waarschuwen dat dit niet rechtmatig is’, verklaart Keukens. Als de Eerste Kamer het voorstel toch aanneemt stappen LSR en ISO niet direct naar de rechter. ‘In dit geval zullen wij eerst de juridische mogelijkheden onderzoeken.’

Op kamervragen over het wetsvoorstel reageert het ministerie van Onderwijs dat de renteverhoging wel degelijk in lijn is met het verdrag. Minister van Engelshoven schrijft dat met ‘geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs’ wordt bedoeld dat ‘niemand van diverse vormen van onderwijs uitsluitend om financiële redenen kan worden afgehouden’. Hiermee doelt ze op het verstrekken van het studenten-OV, de aanvullende beurs en de huidige terugbetaalregeling.

Het wetsvoorstel is op 11 december 2018 met de kleinst mogelijke meerderheid al in de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer zal het dinsdag 28 mei bespreken en er op 4 juni over stemmen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen