Home NieuwsNederland Schamele financiële bijdrage voor hbo’ers

Schamele financiële bijdrage voor hbo’ers

door Redactie

Uit een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) naar profileringsfondsen in het hoger onderwijs, blijkt dat hbo-studenten aanzienlijk minder financiële ondersteuning krijgen dan universitaire studenten. 

Uiteenlopende bedragen
De financiële ondersteuning is bedoeld voor studenten die vertraging oplopen in hun studie door een bestuursjaar, zwangerschap of een functiebeperking. Hogescholen keren gemiddeld 10,42 euro per ingeschreven student uit. Bij universiteiten is dit gemiddelde maar liefst 52,93 euro per student. Volgens de LSVb is het belachelijk dat de profileringsfondsen tussen hogescholen en universiteiten zo verschillen.

De hoogte van de profileringsfondsen is niet wettelijk vastgesteld. Voor het invoeren van het leenstelsel werd dit bedrag gebaseerd op de hoogte van de basisbeurs. Na de afschaffing van de basisbeurs is er onduidelijkheid ontstaan over de hoogte van de financiële ondersteuning. Sindsdien lopen de bedragen uiteen van 100 euro tot 450 euro per maand per onderwijsinstelling. In het onderzoek van de LSVb is berekend dat dit neerkomt op een gemiddelde van 10,42 euro per ingeschreven hbo-student en 52.93 euro per wo-student per instelling. De Radboud Universiteit zit met een gemiddelde van 42,59 euro onder het gemiddelde van universiteiten.

Kwetsbare studenten
In april bleek uit een evaluatierapport van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat kwetsbare groepen studenten minder vaak gaan studeren, als gevolg van het leenstelsel. Onder deze kwetsbare groepen vallen ook studenten met een functiebeperking. Deze verminderde uitstroom komt niet alleen door de afschaffing van de basisbeurs, maar ook door de afschaffing van de Wajong-uitkering. Deze is nu vervangen door een toeslag die per gemeente verschilt van 42 euro tot 340 euro per maand. Nu blijkt dat ook de financiële ondersteuning voor studenten zo erg uiteenloopt per onderwijsinstelling, worden de verschillen voor kwetsbare studenten erg groot.

De LSVb wil duidelijke richtlijnen voor de hoogte van de financiële ondersteuning van studenten, zodat deze niet meer fors verschillen per hogeschool of universiteit. De studentenvakbond zal daarom in gesprek gaan met het ministerie om landelijke richtlijnen te realiseren. 

 

 

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen