Home NieuwsNederland Soepel BSA voor sporters

Soepel BSA voor sporters

door Redactie

Studeren en op hoog niveau sport beoefenen is vaak een ware survivalrun voor studenten. Een voorstel van minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven moet het daarom makkelijker maken voor universiteiten en hogescholen om rekening te houden met studentsporters. Ook de Radboud Universiteit (RU) biedt ondersteunende diensten aan voor topsporters

Om studenten tegemoet te komen heeft de ministerraad vorige week ingestemd met het voorstel van Van Engelshoven. Dat laat universiteiten en hogescholen toe het bindend studieadvies (BSA) te versoepelen voor studenten die sporten op topniveau. Tot nu toe hadden universiteiten en hogescholen deze mogelijkheid nog niet. Hoger onderwijsinstellingen mogen hun studenten wel op andere manieren tegemoetkomen, zoals met een financiële ondersteuning en sportvoorzieningen, maar dit is in veel gevallen niet genoeg. Doordat de sportkalenders vaak niet soepel te combineren zijn met lesroosters, is het voor topsporters lastiger om vakken te volgen en hebben zij een vergrote kans om een negatief BSA te krijgen.

Topsporters die als zodanig zijn erkend, kunnen vanuit hun opleiding steun krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van extra herkansingsmogelijkheden en flexibele omgang met verplichte colleges. Faculteiten hebben daarvoor een inspanningsverplichting. Het is aan de faculteiten hoe ze die in willen vullen. Verder kan een voltijd student die op hoog niveau sport beoefent onder andere beroep doen op begeleiding door een topsportcoördinator, een beurs en sportfaciliteiten. De topsporter krijgt deze extra voorzieningen echter niet zomaar: als tegenprestatie moet hij zich minimaal een keer per jaar beschikbaar stellen voor een promotionele activiteit van de RU. In de praktijk gebeurt dat echter weinig.

Ondanks deze maatregelen wordt op de RU het BSA ook voor sporters gehandhaafd en woordvoerder Martijn Gerritsen benadrukt dat de universiteit zich vooral aan de wet wil houden, die tot nu toe geen uitzonderingen toe liet. De RU is dan ook niet van plan direct soepeler met het BSA om te gaan. Wel komen er in de toekomst meer mogelijkheden voor sporters, met de pilot flexibel studeren. De precieze invulling daarvan is nog niet duidelijk, maar daarbij moeten er in elk geval meer versoepelde maatregelen komen voor bepaalde groepen studenten zoals topsporters, mantelzorgers en bestuurders.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen