Home NieuwsNederland Student niet geïnteresseerd in medezeggenschap

Student niet geïnteresseerd in medezeggenschap

door Redactie

De opkomstcijfers bij de verkiezingen voor de medezeggenschap aan de Nederlandse universiteiten zijn over het algemeen gedaald. De interesse voor de studentenpolitiek lijkt dus verder te zijn gedaald, meldt de Volkskrant.

Oproep heeft geen zin
De dalende opkomstcijfers staan haaks op de roep om meer inspraak op de universiteiten. Vooral de studenten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) willen dat hun stem vaker wordt gehoord. Vorig jaar bezetten boze studenten het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de UvA. Ook studenten aan de Radboud Universiteit (RU) uitten hun mening, door De Nieuwe Universiteit Nijmegen op te richten. Tijdens de afgelopen verkiezingen aan de RU was sterke medezeggenschap een van de pijlers van studentenpartij AKKUraatd.

Uit de opkomstcijfers komt naar voren dat de roep om meer inspraak slechts een klein gedeelte van de studentenpopulatie aangaat. Gemiddeld ging ongeveer 30 procent van de kiesgerechtigde studenten naar de stembus tijdens de medezeggenschapsverkiezingen. Op de Vrije Universiteit Amsterdam waren er niet eens verkiezingen, omdat te weinig mensen zich verkiesbaar hadden gesteld. Bovendien daalden de opkomstcijfers op bijna alle universiteiten ten opzichte van vorig jaar. Hetzelfde gold voor de verkiezingen op de RU. Vorig jaar was de opkomst 35.6 procent, nu slechts 34.6 procent. Op de UvA, de kern van de roep om meer inspraak, steeg de opkomst wel, al laten de cijfers nog steeds te wensen over. Deze gingen van 19,2 naar 19,7 procent.

Studiedruk
In het artikel van de Volkskrant worden verschillende redenen gegeven voor de lage interesse in de studentpolitiek. De toegenomen studiedruk kan ervoor zorgen dat minder mensen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschap. Een andere reden is dat de medezeggenschapsorganen op de universiteiten niet zoveel inspraak hebben waardoor veel studenten de gedachte hebben dat hun stem toch niks zal veranderen. Daarnaast kunnen de studenten ook tevreden zijn over de inspraak van de studenten op hun universiteit, waardoor er weinig verandering nodig is.

De landelijke politiek heeft in ieder geval al wel geluisterd naar de Maagdenhuisbezetters en de andere voorvechters voor meer inspraak. In februari werd de Wet Versterking Bestuurskracht door de Tweede Kamer goedgekeurd en deze ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. Zodra hier ook een meerderheid voor de wet is, gaat deze van kracht. De vraag is echter of de medezeggenschap op de RU van deze wet profijt zal hebben, vanwege de katholieke achtergrond van de Nijmeegse universiteit. 

Vorig jaar schreef ANS een reportage over de studentenverkiezingen en de medezeggenschap aan de RU. 

 

 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen