Home NieuwsNederland Studenten- en jongerenorganisaties schrijven brandbrief naar Bussemaker

Studenten- en jongerenorganisaties schrijven brandbrief naar Bussemaker

door Redactie

Verschillende studenten- en jongerenorganisaties hebben vandaag een brandbrief gestuurd naar Minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Ze roepen de minister er in op het leenstelsel terug te draaien of concrete maatregelen te treffen om de negatieve gevolgen van het leenstelsel voor kwetsbare groepen studenten tegen te gaan.   

Hoe het allemaal begon
Deze week bleek uit een rapport van het ministerie van onderwijs dat voornamelijk de kwetsbare groepen studenten minder vaak zijn gaan studeren na de invoering van het leenstelsel. Als reactie organiseerden studentenorganisaties Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) de campagne ‘Is dit de toekomst‘. Nu komen LSVb, ISO, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en FNV Jong met een brandbrief naar Bussemaker waarin ze eisen dat ze maatregelen treft om de groeiende kansenongelijkheid in het hoger onderwijs tegen te gaan.

De nuances van Bussemaker
Dinsdag nuanceerde Bussemaker de commotie die was ontstaan na de publicatie van het rapport. Ze stelde dat bij de invoering van het leenstelsel een tijdelijke dip in het aantal eerstejaars was voorzien. Het feit dat dit jaar duidelijk minder studenten instroomden in het hoger onderwijs is volgens haar daarnaast te verklaren door het ‘boeggolfeffect’: jongeren gingen na hun examen meteen studeren in plaats van een tussenjaar te nemen, om het leenstelsel vóór te zijn.

It’s not over Jet
De organisaties doen in de brandbrief de oproep om het leenstelsel terug te draaien en de basisbeurs her in te voeren of anders de aanvullende beurs te verhogen. Daarnaast pleit de brief voor het stoppen met selecteren. Studenten wiens ouders lager opgeleid zijn komen moeilijker door de selectie heen of melden zich überhaupt niet aan voor deze opleidingen vanwege de selectie, de zogenaamde ‘zelfselectie’. 

Bovendien vinden de organisaties dat er voor functiebeperkte studenten een standaard aanvullende beurs moet komen en dat er extra begeleidingstrajecten moeten worden aangeboden voor mbo-studenten die willen doorstromen naar het hbo.

Gerelateerde artikelen

Laat een reactie achter