Home NieuwsNederland [Update] Studenten studeren sneller

[Update] Studenten studeren sneller

door Redactie

Het aantal studenten dat na vier jaar een bachelordiploma haalt is gestegen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Daarnaast neemt ook de uitval onder studenten elk jaar af.

Studeren met spoed
Vijf jaar geleden lag het percentage van studenten dat nominaal afstudeerde nog op 56 procent. In 2015 is maar liefst 69 procent van de studenten afgestudeerd zonder studievertraging. Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur in 2002, hebben de Nederlandse universiteiten maatregelen genomen om studieuitval en studievertraging tegen te gaan. Vooral de invoering van de ‘harde knip’, waardoor studenten hun bachelordiploma moeten hebben gehaald voordat ze aan hun master mogen beginnen, heeft gezorgd voor sneller studerende studenten.

Minder studiestakers
Niet alleen het studietempo valt elk jaar hoger uit, ook het aantal studenten dat tijdens de bachelorfase uitvalt neemt af. 79 procent van de studenten dat vorig collegejaar als eerstejaars begon aan een studie, is ook ingestroomd in het tweede jaar. Dit is 7 procent hoger dan vorig jaar. Volgens Sibrand Poppema, vicevoorzitter van de VSNU, helpen de vervroegde aanmelddatum naar 1 mei en het matchingsbeleid, waarbij aanstormende studenten nog vóór de start van hun studie reflecteren op hun keuze, om de studenten snel op de juiste plek te krijgen. 

Plofstudent
De cijfers geven aan dat het rendementsdenken in het onderwijs zijn vruchten af begint te werpen. Of dit ook goed nieuws is voor studenten valt te betwijfelen. In een ingezonden brief uit 2013 van Tom Hoven, toenmalig voorzitter van Studentenvakbond AKKU, en Nienke Aangenendt, toenmalig fractievoorzitter van AKKUraatd, werd het rendementsdenken in het hoger onderwijs al aan de kaak gesteld.

Update dinsdag 7 juni 2016, 15:20
Ook op de Radboud Universiteit is het aantal studenten dat in vier jaar hun bachelor afrond gestegen. 81,7 procent van de studenten die in 2011 aan een bacheloropleiding begonnen, hebben deze in vier jaar gehaald. Van de lichting uit 2010 was slechts 76 procent na vier jaar klaar. De uitvalcijfers zijn aan de RU gelijk gebleven. In 2014 stopte 12.3 procent van de studenten met hun opleiding, net zoveel als het jaar daarvoor. De cijfers over de uitval in 2015 zijn nog niet bekend.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen