Home Artikelen Studentenkabinet publiceert eigen regeerakkoord

Studentenkabinet publiceert eigen regeerakkoord

Vanmiddag heeft het eerste Studentenkabinet, bestaande uit veertien WO-studenten uit heel Nederland, haar regeerakkoord gepresenteerd. De plannen gaan niet enkel om een periode van vier jaar maar hebben een groter toekomstperpectief. Namens de Radboud Universiteit (RU) bekleedt rechtenstudent Joske Wein de ministerpost Vrede en Rechtvaardigheid in het kabinet.  


De studentministers vertegenwoordigen ieder een van de beleidsthema’s, die uiteenlopen van werkgelegenheid tot vrede en rechtvaardigheid. Op elk thema heeft de betreffende minister zijn eigen langetermijnvisie en -plan uitgewerkt. Zo heeft Hila Bawary, studentminister van Sport en Bewegen de ambitie om de Nederlandse bevolking meer te laten bewegen door een groenere leefomgeving te creëren. Het Studentenkabinet wil met zulke plannen betrokken raken bij het oplossen voor de problemen waar studenten van nu de komende veertig jaar mee te maken krijgen. Het initiatief voor het kabinet is opgezet door de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) met als doel om te laten zien welke kennis er is op de universiteiten, zo vertelt Piet van Ierland, woordvoerder van het studentenkabinet. Tegen de overheid wil hij zeggen: ‘Maak daar gebruik van. Ons land verdient het om die kennis toe te passen voor een betere samenleving.’

Een cadeautje of over tot actie?

‘We moeten het regeerakkoord van het studentenkabinet dan ook zien als een handreiking naar de Nederlandse maatschappij’, stelt Van Ierland. Hij vertelt dat we dan ook niet moeten verwachten dat de studentministers het komende jaar een beleidsplan zullen schrijven. ‘Hoewel ze ontzettend enthousiast zijn, moet het ook nog praktisch blijven: ze moeten ook nog studeren.’ Joske Wein, derdejaarsstudent Nederlands Recht aan de RU en minister van Vrede en Rechtvaardigheid, vertelt dat het Studentenkabinet desondanks haar best gaat doen om de plannen zoveel mogelijk te realiseren. ‘Onze hoop is dat onze visie wordt meegenomen in de formatie’, vertelt ze. ‘Dit willen we doen door in contact te komen met lijsttrekkers die gaan regeren.’ Via hen moet de visie van het studentenkabinet zoveel mogelijk doorklinken in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, stelt Wein.

Haar persoonlijke visie bestaat uit het tegengaan van onrechtvaardigheid in de Nederlandse samenleving. ‘Mijn hoofdpunt is dat je met het gebruik van wetenschap en onderwijs kan reflecteren op gebeurtenissen in de maatschappij en zo goed beleid kan vormen.’ Ze illustreert dit aan de hand van de avondklokrellen: in de nasleep daarvan pleitten politici ervoor om geen taakstraf op te leggen maar harder te straffen. ‘Ieder wetenschappelijk onderzoek zegt dat een taakstraf in zulke gevallen de meest effectieve straf is’, legt ze uit.  ‘Zulke politieke oneffenheden kunnen worden gladgestreken als er op een goede manier gebruik wordt gemaakt van onderzoek en onderwijs.’


Hier vind je het hele regeerakkoord van het eerste Studentenkabinet.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen