Home NieuwsNederland Studentenorganisaties strijden tegen rijkeluisonderwijs

Studentenorganisaties strijden tegen rijkeluisonderwijs

door Redactie

Naar aanleiding van cijfers waaruit blijkt dat het hoger onderwijs steeds minder toegankelijk wordt, lanceerden negentien studenten- en jongerenorganisaties gisteren de campagne ‘Is dit de toekomst‘. Deze groep vindt dat minister van Onderwijs Jet Bussmaker zo snel mogelijk maatregelen moet treffen om de onlangs bekend gemaakte gevolgen van het leenstelsel tegen te gaan.

Vechten voor toegankelijkheid met onduidelijke website 
Onder andere de studentenorganisaties Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) zijn van de partij. Ook jongerenvakbond FNV Jong doet mee, evenals onder andere de jongerenorganisatie van het CDA, de CDJA. Ze ageren tegen het rapport dat het Ministerie van Onderwijs eergisteren publiceerde, waaruit een daling van 6,8 procent van het aantal nieuwe studenten in het hoger onderwijs duidelijk werd. Bepaalde groepen studenten worden harder geraakt dan andere en de doorstroom van mbo naar hbo is met 10 procent gedaald, zo blijkt ook uit de cijfers. Vorige week werd al bekend dat kinderen van laagopgeleide ouders minder vaak gaan studeren dan die van hoogopgeleiden. Stefan Wirken, voorzitter van de LSVb, noemt deze gegroeide ontoegankelijkheid van het onderwijs onacceptabel: ‘Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen en niet alleen voor studenten met rijke ouders.’

De organisaties zijn ook boos op Bussemakers reactie op de onderzoeksresultaten. Zij wil niet ingrijpen omdat de cijfers volgens haar zoals verwacht zijn. Bij de invoering van het leenstelsel benadrukte Bussemaker echter meerdere keren dat de toegankelijkheid van het onderwijs nooit zou worden beperkt, wat nu wel het geval blijkt te zijn. Linde de Nie, voorzitter van ISO, vindt dat de minister de kwetsbaarheid van bepaalde groepen studenten niet langer kan blijven ontkennen. ‘We roepen haar op om voor de groepen maatregelen te nemen. Een toegankelijk hoger onderwijsbestel moeten we juist bij die groepen terugzien.’

De jongeren- en studenenorganisaties willen met ‘Is dit de toekomst’ een inhoudelijk debat over de ontoegankelijkheid van het onderwijs opstarten. Verder roepen ze op hun campagnesite politieke partijen op om zich expliciet in te zetten tegen een met rijkeluiskinderen gevuld onderwijs.

AKKU steunt campagne
Ook de Nijmeegse Studentenvakbond AKKU is betrokken bij het LSVb-initiatief voor de campagne. Simon de Vette, vicevoorzitter van AKKU, vindt de actie op deze termijn het beste middel. ‘Het is te kort dag voor een grote actie, daar wordt nog niet concreet over nagedacht. Het is in ieder geval de bedoeling om zo veel mogelijk organisaties te betrekken bij de campagne; daar wordt nu contact mee gezocht.’ 

De minister stelde dat bij invoering van het leenstelstel een daling in eerstejaars studenten was voorzien. Ze noemde als verklaring het boeggolfeffect: om het leenstelsel vóór te zijn, gingen scholieren meteen studeren in plaats van een tussenjaar te nemen. Nu is de boeggolf weg, waardoor er minder eerstejaars zijn. De Vette vindt het argument van Bussemaker om daarom niet in te grijpen om de gegroeide ontoegankelijkheid van onderwijs aan te pakken, onzinnig. ‘Dit effect kan niet de enige reden zijn het aantal studenten daalt. Uit het rapport blijkt heel duidelijk dat bepaalde groepen worden benadeeld.’

AKKU is principieel tegen het leenstelsel, aldus de Vette. ‘We moeten niet lenen om te kunnen studeren. Uit het onderzoek blijkt dat zes van de tien studenten niet leent omdat ze het principieel slecht vindt. Het moet niet zo worden dat lenen erbij gaat horen.’ Wanneer dat wel gebeurt, bestaat volgens AKKU de kans dat bepaalde minder bedeelde studenten in spe nooit in het hoger onderwijs willen belanden. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen