Home NieuwsNederland Te oud voor een lening

Te oud voor een lening

door Redactie

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker laat de Kamer weten dat het leenstelsel niet zal worden uitgebreid naar 30-plussers. Als redenen geeft zij dat hiervoor weinig interesse is binnen deze groep en dat een uitbreiding zal leiden tot een te grote toename van de staatsschuld.

Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) vroeg vorig jaar via een motie aan om onderzoek te doen naar uitbreiding van het leenstelsel naar 30-plussers. ResearchNed deed daarom onderzoek naar de wensen van studenten bij een tweede studie. 89 procent van de ondervraagden zegt behoefte te hebben aan flexibiliteit bij de opleiding en 15 procent zegt te willen gaan lenen. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat een uitbreiding ervoor zal zorgen dat er per jaar 238 miljoen euro meer zal worden geleend. Het gaat dan vooral om mensen die ook zonder lening zouden gaan studeren.

D66 voert als belangrijkste argument voor het wel uitbreiden van het leenstelsel naar 30-plussers aan dat uit het onderzoek blijkt dat 2 tot 5 procent van de 30-plussers bij de mogelijkheid om te lenen een opleiding zou gaan doen, terwijl ze dat zonder het leenstelsel niet zouden doen. Het gaat dan om 80.000 tot 200.000 mensen.

Om het leenstelsel uit te breiden, zal er 51 miljoen per jaar moeten worden geïnvesteerd. De extra leningen leiden daarnaast tot een toename van de staatsschuld met 3,2 miljard. 
Bussemaker vindt dit allemaal wat te duur. Ze zegt dat er daarom is besloten om te investeren in flexibilisering van opleidingen en niet in uitbreiding van het leenstelsel naar 30-plussers.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen