Home NieuwsNederland Toename studenten met functiebeperking in het hoger onderwijs

Toename studenten met functiebeperking in het hoger onderwijs

door Redactie

Het aantal studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs is de afgelopen vijf jaar gestegen. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). Daarnaast houden Universiteiten volgens het onderzoek daarnaast minder rekening met studenten met een functiebeperking dan hogescholen. 

Dit jaar had 9,4 procent van alle studenten in het hoger onderwijs een functiebeperking, terwijl dit percentage in 2010 nog op 6,5 lag. De meest voorkomende ‘handicaps’ waaraan de studenten lijden zijn dyslexie, concentratieproblemen en ADHD. Het onderzoek is gebaseerd op een landelijke enquête, die aan studenten met een functiebeperking werd voorgelegd. Daarbij gaven zij onder meer een oordeel over of hun opleiding rekening houdt met hun beperkingen. De voorsprong die het universitair onderwijs op dit gebied had op het hoger beroepsonderwijs, is verdwenen. Het hbo krijgt een 6,35 en universiteiten moeten het met een 6,4 doen. 

De studenten kregen vragen binnen over drie hoofdthema’s: de waardering van de rol van de docenten, de voorzieningen die een opleiding aanbiedt en de voorlichting voor (aankomende) studenten met een functiebeperking. In het eerste thema laat het onderzoek zien dat er een stijging is. Vooral op het hbo merken de studenten dat de docent meer begrip en kennis van zaken heeft dan vroeger. Ze blijven echter kritisch als het over de voorzieningen gaat. De waardering van de voorlichting binnen de opleiding is het laagst van de drie hoofdthema’s. 

De Radboud Universiteit doet het niet slecht bij de beoordeling van de studenten met een functiebeperking. Het heeft namelijk met een 6,8 de hoogste waardering gekregen van de grote, brede universiteiten. De exacte oordelen over alle universiteiten en hogescholen per thema worden echter pas begin november gepubliceerd op www.handicap-studie.nl

ANS stelde vorig jaar nog vast dat de informatievoorziening voor studenten met een functiebeperking op de RU te wensen over liet.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen