Home NieuwsNederland Topdocenten: Universitair onderwijs ondergeschoven kindje

Topdocenten: Universitair onderwijs ondergeschoven kindje

door Redactie

Topdocenten zijn negatief over de kwaliteit van universitair onderwijs. Dat blijkt uit een onderzoek van het organisatieadviesbureau Goudsteen & Company onder veertien prijswinnende docenten van verschillende universiteiten. Volgens het rapport schatten de topdocenten dat 30 procent van de universitaire docenten slecht functioneert. Bovendien zouden ze zelden beoordeeld worden op hun onderwijskwaliteiten.

Beoordeling onderwijsprestaties
Zelfs een kleuterjuf moet voldoende gekwalificeerd zijn om onderwijs te mogen geven. Deze formele eis ontbreekt echter bij universiteiten volgens het onderzoek. De geïnterviewde topdocenten wijzen erop dat veel universitaire docenten de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), een officieel bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs, hebben gekregen zonder daar iets voor te doen. Bovendien wordt nog geen kwart van de docenten beoordeeld op hun onderwijsprestaties. Het rapport stelt dat dit komt doordat het onderwijs ondergewaardeerd is binnen de universiteiten en door de misvatting dat vakinhoudelijke kennis genoeg is om goed aan een universiteit te doceren. 

Onderwijskwaliteit op de RU
Hoe zit het met de onderwijsprestaties van de docenten op de Radboud Universiteit (RU)? Volgens Monique van Vegchel van de Universitaire Studentenraad (USR) is het op de RU het geval dat zaken die geld opleveren, zoals onderzoek, vaak prioriteit hebben. De RU heeft natuurlijk geld nodig, maar of de uitkomsten van het onderzoek ook voor de RU gelden, weet de USR nog niet. ‘Daar gaan we zeker achteraan. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het BKO soms wel heel gemakkelijk aan docenten gegeven wordt. We willen weten of dat op de RU ook het geval is.’ Op de RU is het voor docenten verplicht om zowel onderwijs te geven als onderzoek te doen. Uit de Nationale Studentenenquête (NSE) bleek bovendien niet dat de studenten op de RU ontevreden waren over de docenten.  

Noël Vergunst, coördinator van de afdeling Onderwijsondersteuning aan de RU, vindt dat de onderwijsprestaties op de RU over het algemeen goed zijn. Vergunst verwijst ook naar de NSE om aan te geven dat de studenten tevreden zijn over de kwaliteit van de docenten aan de RU. Bovendien wordt de onderwijskwaliteit aan de RU volgens hem goed gecontroleerd. ‘De BKO is een landelijke norm, deze krijgt een docent niet zomaar. Wanneer er uit studentenenquêtes blijkt dat er kritiek is op een docent, kan een extra cursus verplicht worden.’  Er is dus geen reden voor alarm volgens Vergunst. Wel geeft hij toe dat de werkdruk voor docenten hoog kan liggen door de verplichting van zowel onderzoek als onderwijs. Zolang er geen klachten komen over de onderwijsprestaties van de docenten is er volgens Vergunst geen reden tot actie.

Gebrekkig onderzoek
Vergunst wijst bovendien op de gebreken van het onderzoek van Goudsteen & Company. Het onderzoek blijkt van vorig jaar te zijn. Toen haalde het adviesbureau er al de publiciteit mee. Ook de methode van het onderzoek deugt niet volgens Vergunst. ‘Van de RU is slechts één docent geïnterviewd. Om op basis van een persoon uitspraken te doen over een hele instelling lijkt mij niet betrouwbaar’, zegt Vergunst. ‘De uitspraken die in het rapport worden gedaan vind ik dus te kort door de bocht.’ Vergunst benadrukt verder dat het adviesbureau cursussen en trainingen aanbiedt. ‘Dit rapport kan ook een goede PR-actie van Goudsteen & Company zijn.’ Er kunnen dus zeker vraagtekens geplaatst worden bij de representativiteit van het onderzoek. Volgens onderzoeker Peter Langerak van Goudsteen & Company, focust de media zich echter te veel op het feit dat 30 procent van de docenten als slecht bestempeld wordt. De focus van ons onderzoek is juist de topdocent: wat voor kenmerken heeft die? En tegen wat voor problemen loopt hij aan? 

Kritiek op het rapport
Ondanks dat er kritiek op het rapport is, blijft het belangrijk om de onderwijsprestaties van docenten scherp in het oog te houden. Uit een eerder artikel van ANS bleek dat er zeker wel problemen zijn met de onderwijsprestaties op de RU. Docenten zien onderwijs geven vaak zelf ook als een last, doordat het doen van onderzoek veel belangrijker is voor hun loopbaan. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen