Home NieuwsNederland Universiteiten voor de rechter om verengelsing

Universiteiten voor de rechter om verengelsing

door Redactie

De Universiteit Twente, de Universiteit Maastricht en de Inspectie van het Onderwijs zijn door de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) voor het gerecht gedaagd. De twee universiteiten omdat BON vindt dat ze zonder geldige reden Engels als voertaal gebruiken, de inspectie omdat zij niet optreedt tegen deze universiteiten.

BON is een vereniging die het Nederlandse onderwijs weer meer kwaliteit wil laten leveren. De vereniging vindt dat het Nederlandse hoger onderwijs door de vele vernieuwingen en experimenten steeds minder oplevert. Met deze rechtszaak wil BON een stokje steken voor de toenemende verengelsing en in sommige gevallen zelfs terugdraaien. In de wet is namelijk vastgelegd dat onderwijsinstellingen de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands bij Nederlandstalige studenten moet bevorderen. Als alle colleges in het Engels worden gegeven, komt er van Nederlandse taalbevordering echter weinig terecht. Daarnaast vindt BON dat deze verengelsing de kwaliteit van het onderwijs onder druk zet, omdat studenten en docenten zich vaak minder goed kunnen uitdrukken in het Engels dan in hun moedertaal. Dat maakt het moeilijker om over wetenschappelijke kwesties te debatteren.

Volgens BON zou het terugdraaien van de verengelsing ook kunnen helpen bij een ander probleem, namelijk de grote toestroom van internationale studenten. Als de bachelor en een groot deel van de master in het Nederlands zijn, is het minder aantrekkelijk voor buitenlandse studenten om in Nederland te studeren. Een numerus fixus voor studenten van buiten Nederland, zoals de VSNU in haar internationaliseringsagenda voorstelt, zou dan niet meer nodig zijn.

De Inspectie van het Onderwijs zegt ondertussen bezig te zijn met een onderzoek naar internationalisering en de desbetreffende universiteiten melden dat ze de rechtszaak vol vertrouwen tegemoetzien omdat ze vinden dat ze bij elke opleiding een goede afweging hebben gemaakt voor de voertaal. De Radboud Universiteit moet in ieder geval oppassen dat zij niet zo erg verengelst dat zij zich ook voor de rechter moet verantwoorden.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen