Home NieuwsNederland Volgend jaar meer studenten op de universiteit

Volgend jaar meer studenten op de universiteit

door Redactie

Het totale aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen voor volgend collegejaar in Nederland is met 11 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Landelijke cijfers
Voor de deadline van 1 mei hebben tot dusverre 73 duizend studenten zich aangemeld voor een universitaire bacheloropleiding. Studenten die zich na deze datum aanmelden, kunnen door de universiteit worden geweigerd. De uiteindelijke inschrijfcijfers zullen echter nog dalen, omdat studenten zich kunnen inschrijven voor meerdere opleidingen. De definitieve cijfers zullen daarom pas komend najaar bekend worden gemaakt, nadat deze studenten zich voor 1 september weer hebben uitgeschreven. 

Vooraanmeldingen op de RU
De toename van vooraanmeldingingen op de Radboud Universiteit (RU) steekt boven het landelijke gemiddelde uit. Het aantal aanmeldingen is in Nijmegen namelijk met maar liefst 27 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. De RU heeft in totaal 5141 inschrijvingen binnen gekregen. De stijging van aanmeldingen lijkt de zorgen om de negatieve gevolgen van het leenstelsel enigzins af te zwakken. Een van deze gevolgen zou zijn dat er minder studenten aan een studie zouden beginnen.

Kwetsbare groepen
In april bleek uit een evaluatierapport van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat kwetsbare groepen studenten minder vaak gaan studeren, als gevolg van het leenstelsel. Hieronder vallen jongeren uit gezinnen met lage inkomens, eerste generatiestudenten, niet-westerse allochtonen en jongeren uit kwetsbare milieus. 

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen