Home NieuwsNederland VSNU: Universiteiten groeien harder dan begroot

VSNU: Universiteiten groeien harder dan begroot

door Redactie

De studentenaantallen zijn in het studiejaar 2018-2019 harder gegroeid dan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had begroot, meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Dit tekort kan ertoe leiden dat opleidingen geld tekortkomen en de druk op het universitair personeel nog verder toeneemt.

Groei van 5,3 procent
Het ministerie van OCW had dit studiejaar begroot op 283.400 universitaire studenten, dat zijn er in werkelijkheid 291.227 geworden, volgens de VSNU. Deze groei van 5,3 procent is hoger dan de vorige jaren: vorig jaar was die 4,5 procent en in 2016/2017 2,6 procent. Waarschijnlijk zal in 2019/2020 de grens van 300.000 universitaire studenten in Nederland worden aangetikt. De VSNU is blij met deze ontwikkelingen, maar spreekt wel haar zorgen uit over het gat in de begroting en de toenemende druk aan universiteiten.

Aantasting onderwijskwaliteit
‘De groeiende werkdruk in combinatie met de bekostiging die niet evenredig groeit, kan op termijn leiden tot aantasting van de onderwijskwaliteit’, zegt Bart Pierik, woordvoerder van de VSNU. ‘Op dit moment staan de Nederlandse universiteiten er uitstekend voor, zowel in rankings als in studenttevredenheid, maar dit kan onder druk komen te staan.’ Pierik noemt dit een probleem dat de hele maatschappij aangaat. ‘De economie en de maatschappij hebben belang bij goed functionerende universiteiten.’

De universiteiten proberen op verschillende manieren de gevolgen van het financiële tekort aan te pakken. ‘Naast het pleiten voor meer budgettaire ruimte wordt een numerus fixus bij steeds meer opleidingen ingezet als noodrem. We kijken ook hoe we de regeldruk kunnen aanpakken door bijvoorbeeld honderd miljoen aan onderzoeksbudget van de tweede geldstroom van onderzoekssubsidies naar de eerste geldstroom van de algemene begroting van het OCW over te hevelen. Daardoor is er meer tijd voor onderzoek en minder tijd nodig voor het doen van subsidieaanvragen.’

Een vloek en een zegen
De grote groei van de universiteiten is niet alleen reden voor zorg, volgens Pierik. ‘Het is eigenlijk te gek dat zoveel mensen kunnen en willen studeren. Jaren geleden moest je van goede komaf zijn om aan de universiteit te kunnen studeren. Ook in het licht van de arbeidstekorten, die echt niet minder worden in de komende jaren, is het natuurlijk goed nieuws dat de universiteiten zoveel mensen opleiden.’ Bij dit goede nieuws hoort alleen ook goede ondersteuning, zegt Pierik. ‘Het is eigenlijk een vloek en een zegen ineen.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen