Home NieuwsNederland Meer medezeggenschap! (maar niet op de RU)

Meer medezeggenschap! (maar niet op de RU)

door Redactie

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over de Wet versterking bestuurskracht. Deze wet moet de macht van de medezeggenschap op onderwijsinstellingen versterken. 

De wet
Sinds de Maagdenhuisbezetting en enkele schandalen rondom wanbestuur op onderwijsinstellingen, klinkt de roep om democratisering en meer controle op onderwijsbestuurders steeds sterker. De nieuwe wet Wet versterking bestuurskracht moet hieraan beantwoorden. 

Een belangrijk onderdeel van de wet is dat de werving en selectie van bestuurders voortaan plaatsvindt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. Daarnaast krijgt het medezeggenschapsorgaan van de onderwijsinstelling een wettelijk adviesrecht bij benoeming en ontslag van bestuurders. Verder zijn er in de Wet voornamelijk bepalingen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de medezeggenschap het bestuur van een onderwijsinstelling beter kan controleren. 

Volgens veel partijen in de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel echter niet ver genoeg. Coalitiepartijen PvdA en VVD vinden bijvoorbeeld dat opleidingscommissies instemmingsrecht krijgen op de onderwijsinhoud. In juli bepaalde de Tweede Kamer al dat de opleidingscommissies meer macht moeten krijgen. De partijen vinden ook dat de sollicitatiecommissie voor een nieuw bestuur voor 50 procent zou moeten bestaan uit studenten en docenten. 

ISO en LSVb
Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de landelijke studentenvakbond (LSVb) vinden de wet nog te mager. Beiden sluiten zich aan bij de bovengenoemde voorstellen van de PvdA en de VVD.  

Linde de Nie, voorzitter ISO: ‘De inspraak van studenten is sinds de jaren ’90 uitgekleed. Wij merken dat de adviezen van studenten in de praktijk voor veel bestuurders te vrijblijvend zijn. Het huidige wetsvoorstel is wat ons betreft daarom verre van compleet.’ Het ISO wijst erop dat uit de medezeggenschapsmonitor van 2015 bleek dat studenten in de medezeggenschap zich niet serieus genomen voelen. 

Stefan Wirken, voorzitter van het LSVb: ‘Na jaren oproep voor meer inspraak voor studenten, wordt het nu tijd dat er echt wat verandert’. Het LSVb vind daarnaast dat medezeggenschapsraden instemmingsrecht moeten krijgen op fusies en grote huisvestingsplannen en zou een studentlid in het bestuur van alle hogescholen en universiteiten moeten kunnen komen als de centrale medezeggenschapsraad dat wenst. 

Verandering medezeggenschap RU
Omdat de Radboud Universiteit een bijzondere universiteit is en geen openbare universiteit, zal er met de Wet versterking bestuurskracht voor de RU niets veranderen. De medezeggenschap op de RU blijft in grote mate overgeleverd aan de grillen van het College van Bestuur. Dat laat soms te wensen over. Het is te hopen dat de RU zich iets aantrekt van de recente impuls voor meer medezeggenschap op universiteiten in Nederland.        

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen