Home NieuwsNederland Wetsvoorstel collegegeldvermindering klaar

Wetsvoorstel collegegeldvermindering klaar

door Redactie

Als het aan het kabinet ligt, gaan studenten vanaf 2018-2019 in hun eerste studiejaar duizend euro minder collegegeld betalen. Ondanks steun vanuit de politiek is er ook veel kritiek op een nieuw wetsvoorstel dat maandag werd gepresenteerd.

‘Oplossing’ voor het leenstelsel
Het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt moet nog langs de Eerste en de Tweede Kamer om te worden goedgekeurd, maar aangezien het een plan is uit het regeerakkoord is het zeer waarschijnlijk dat de wet wordt ingevoerd. De gedachte achter de wet is om mogelijke financiële drempels bij eerstejaarsstudenten als gevolg van het leenstelsel weg te nemen. Met de nieuwe wet wordt het collegegeld verlaagd van 2.030 euro naar 1.030 euro in het eerste leerjaar. Bij de lerarenopleidingen krijgen studenten zelfs twee jaar korting op hun collegegeld. Het kabinet hoopt met de korting meer studenten te kunnen trekken naar die opleidingen om zo het lerarentekort tegen te gaan. Het nieuwe plan moet echter wel worden bekostigd door de rente op studieleningen te verhogen, terwijl studenten eerst nog nul procent rente betaalden. Dit leverde eerder ook al een storm van kritiek.

Kritiekpunten
De Raad van State is zeer negatief over de nieuwe maatregel en adviseert om het voorstel niet naar de Tweede Kamer te sturen. De Raad schrijft in een advies aan het kabinet over het wetsvoorstel dat het nieuwe studenten niet zal overhalen. De korting van duizend euro valt in het niet bij de 58.500 euro die uitwonende studenten gemiddeld kwijt zijn aan een opleiding. Volgens de Raad richt het kabinet zich bovendien op de verkeerde groep studenten, omdat het vooral goed is voor studenten die toch al willen studeren. Al met al is er zoveel mis dat het de Raad beter lijkt om het wetsvoorstel helemaal in te trekken en opnieuw te beginnen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) had eerder al kritiek op het plan en heeft naar aanleiding van het verslag van de Raad van State opnieuw laten weten het voorstel vooral een ‘symbolische’ korting te vinden. In plaats daarvan pleit het ISO voor het opnieuw invoeren van het oude stelsel met basisbeurs. Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt dat het kabinet ondanks de maatregel veel te weinig doet aan het verlagen van de studiedrempel voor nieuwe studenten. Verder valt volgens LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh een hele groep studenten die begonnen zijn tussen 2015 en 2017 tussen de nieuwe maatregel en het oude stelsel. Sewbaransingh hoopt daarom dat er Kamerleden opstaan die de wet alsnog willen aanpassen.

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen