Home NieuwsNijmegen De RAGweek: waar gaat je geld heen?

De RAGweek: waar gaat je geld heen?

door Redactie

Volgende week zal voor de negende keer de RAGweek in Nijmegen plaatsvinden. Studie-, studenten- en studentensportverenigingen organiseren dit jaar activiteiten om geld op te halen voor Stichting Friends For Life en stichting Kinderdroomwens. Op basis waarvan worden de doelen gekozen en hoe wordt gecontroleerd of het geld goed terechtkomt?

Tekst: Pim ten Broeke

Welk doel is goed?
Het bestuur van stichting RAGweek Nijmegen kiest aan het begin van het collegejaar twee doelen uit. De opbrengst van de Ragweek wordt dit jaar gelijk verdeeld over het internationale doel Stichting Friends For Life, dat zich inzet voor jongeren in een van de armste gebieden van Kenia, en over het nationale goede doel Stichting Kinderdroomwens, dat getraumatiseerde kinderen helpt. Het vijfkoppige bestuur gaat zelf op zoek naar doelen, maar stichtingen kunnen zichzelf ook aanmelden. Zij selecteren de doelen aan de hand van drie criteria: het aantal betaalde medewerkers, de inkomsten van de stichting en in hoeverre het doel studenten aanspreekt. Quilijn Krale, bestuurslid Sponsoring en Promotie licht toe: ‘Omdat er vaak discussie ontstaat bij het verantwoorden van salarissen van bestuurders van goede doelen, zoeken we stichtingen uit met zo min mogelijk betaald personeel.’

‘Omdat er vaak discussie ontstaat bij het verantwoorden van salarissen van bestuurders van goede doelen, zoeken we stichtingen uit met zo min mogelijk betaald personeel.’

De RAGweek gaat daarnaast op zoek naar stichtingen met een zo klein mogelijk budget. ‘Als een stichting maar 100 duizend euro te besteden heeft, dan maken wij echt een verschil op hun begroting’, licht penningmeester Cas van Appeven toe. Omdat tenslotte iedereen een ander doel als ‘goed’ bestempeld, is er elk jaar een nationaal en een internationaal doel. Met twee doelen hoopt de organisatie zo veel mogelijk studenten aan te spreken.

Beide goede doelen voldoen volgens het bestuur aan deze drie criteria. ‘De directrice is bij Stichting Kinderdroomwens de enige betaalde medewerker en bij Stichting Friends For Life worden de salarissen betaald uit eigen zak’, vertrouwt Krale toe. De bestuurders van de RAGweek denken daarnaast dat de doelen van dit jaar studenten zullen aanspreken. ‘Vooral Stichting Friends For Life, omdat die organisatie jongeren in Kenia aan een studie helpt.’

Controle
Iedere vereniging in Nijmegen mag namens de RAGweek geld ophalen voor het goede doel en iedereen doet dit op zijn eigen manier. Carolus Magnus houdt bijvoorbeeld de hardloopwedstrijd ‘RAGRUN’, Heerendispuut Faunus organiseert een Mannenveiling en de NoviomaguStam Nijmegen organiseert een lasergame in de bossen tegenover de Thomas van Aquinostraat. Het RAGweekbestuur probeert er, door regelmatig contact te houden met de verenigingen, zo goed mogelijk voor te zorgen dat al het opgehaalde geld volledig en op tijd naar hen wordt overgemaakt. ‘Helemaal controleren kan je het niet’, bekent Van Appeven. ‘Het evenement is te groot om overal met een boekje bij te gaan staan.’ Hij stelt wel dat ‘in het verleden nog nooit problemen zijn geweest met de uitbetaling door verenigingen’.

De RAGweek verwacht dit jaar naar beide stichtingen ’ ongeveer 10 duizend euro over te maken. Zodra dit bedrag is overgemaakt, heeft het bestuur echter geen zeggenschap meer over de besteding daarvan. Zij onderhoudt wel nog geregeld contact met de directeuren van de stichtingen. ‘De doelen zijn met zorg uitgekozen en wij vertrouwen verder bij de besteding op het goede woord van de directeuren’, vertelt Krale.

‘De doelen zijn met zorg uitgekozen en wij vertrouwen verder bij de besteding op het goede woord van de directeuren’

Terugkoppeling resultaten
Het RAGweek-bestuur van vorig jaar deelde al resultaten van de doelen met de studenten, maar dit jaar wil de organisatie na afloop van de week de terugkoppeling naar haar donateurs intensiveren. De Stichting Kinderdroomwens gaat bijvoorbeeld met het geld een bootcamp organiseren en Stichting Friends for Life gaat beurzen voor Keniaanse studenten verstrekken. ‘Deze resultaten zullen heel tastbaar zijn, waardoor we goed kunnen terugkoppelen naar studenten’, voorspelt Krale.

Hoewel de Ragweek nog niet begonnen is, werd tijdens de Kerstmannenkroegentocht al ongeveer 500 euro opgehaald en bij de boekenverkoop in de Universiteitsbibliotheek was er zelfs een onverwachte opbrengst van 1030 euro. Aan promotie en drukkosten was de organisatie wel veel kosten kwijt. Deze kostenpost wordt echter volledig gedekt door sponsoring, verzekert Krale. ‘Al het geld dat tijdens de RAGweek wordt opgehaald, gaat naar het goede doel. Dat kan ik garanderen.’

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen